Dżihad i samozagłada Zachodu

Paweł Lisicki

W Matrasie i Świecie książki wydasz nieco ponad 26 złotych. To będą dobrze wydane pieniądze. Jak przeczytasz, zachęć przyjaciół, rodzinę, niech też przeczytają!

A czyta się lekko jak dobrą publicystykę, choć ciężar treści wręcz przygniata. Samozagłada – to nie brzmi zachęcająco, niestety bardzo realistycznie. Gdy ktoś Ci jeszcze raz powie, że islam jest religią pokoju, po prostu dasz mu do ręki książkę Pawłą Lisickiego.

 

Święty Pius X — papież zapomniany, niechciany i nieznany

Numer listopadowo-grudniowy Zawsze Wierni (175/2014) poświęcony jest Patronowi Bractwa – papieżowi św. Piusowi X w związku z przypadającą 100 rocznicą śmierci – narodzin dla nieba.

ZW_175 Tutaj spis treści całego numeru: http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/numer/175

Tutaj zaś link do artykułu opisującego ciekawą osobistą historię osoby, która trafiła do ruchu tradycji – „Jak trafiłam pod opiekę Bractwa”: http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/2091

Absolutnie rewelacyjny numer „Zawsze wierni” o ojcostwie

W środku aż 19 tekstów na temat ojcostwa, same fundamenty – polecamy zwłaszcza rodzicom i … kandydatom na rodziców.

Jeszcze dostępny w punktach sprzedaży, w księgarni internetowej u wydawcy (http://www.tedeum.pl/tytul/1340,Zawsze-wierni-nr-167(4-2013)) oraz „bezkosztowo” – w bibliotekach publicznych Torunia i w bibliotece miejskiej w Chełmży.

Siedmiokroć wysławiam Ciebie Maryjo, Tomasz A. Żak

Wiele możemy się o Matce Bożej dowiedzieć z godzinek. Trzeba tylko w treść tej dawnej, tradycyjnej modlitwy głębiej wniknąć, trzeba zapytać skąd się ta modlitwa w skarbcu modlitw Kościoła wzięła. Jaka była jej geneza, jaka jest jej wewnętrzna budowa, a także, jak można wytłumaczyć przebogatą jej symbolikę. I to właśnie w swej książce uczynił autor.

Szata graficzna i układ książki odwołują się do siedemnastowiecznych starodruków, które wyjątkowo pięknie i z należną czcią definiowały w sobie chwałę Bożą.

Wszystkie ilustracje w niniejszym wydawnictwie to ryciny, które pochodzą z przepięknej książki zatytułowanej „Officium Beatae Mariae Virginise”, a wydanej w roku 1630 przez słynną niderlandzką oficynę Plantiniana.

Książkę można nabyć tu: http://www.tedeum.pl/tytul/1320,Siedmiokroc-wyslawiam-Ciebie-Maryjo