Prosimy Pana o robotników…

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów – co to jest? Tutaj link: strona

WMZK – to duchowa pomoc dla naszych kapłanów. Nie odmawiajmy im naszego hojnego wsparcia. Modlitwę najlepiej położyć na nocnym stoliku. Dołączyć do wieczornej rozmowy z Panem – Panem żniwa, by wysłał do nas swoich robotników – licznych, świętych robotników.

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów

O Jezu, Wieczny i Najwyższy  Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed skażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich następnie koroną wiecznego żywota. Amen.

Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!

Aby się dać zapisać – udaj się tutaj.