Nagranie – święcenia kapłańskie ks. Bartosza Tokarskiego

W sobotę 29 czerwca 2019 bp Bernard Fellay udzielił w Zaitzkofen w Bawarii święceń kapłańskich 2 diakonom – wśród nich naszemu „toruńskiemu” diakonowi ks. Bartoszowi Tokarskiemu FSSPX.
Poniżej nagranie wideo z uroczystości święceń – za pośrednictwem kanału niemieckiego dystryktu FSSPX.

Święcenia kapłańskie 2019

Od teraz modlimy się goręcej – za nowego kapłana katolickiego.

O Jezu, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca!

Msza św. w kaplicy FSSPX 30 czerwca 2013 r.

Zgodnie z komunikatem opublikowanym na oficjalnej stronie kaplicy pw. św. Jana Marii Vianney’a w Toruniu informujemy, że Msza św. w dniu 30 czerwca 2013 r. (niedziela) wyjątkowo zostanie odprawiona o godz. 19:30.

Spowodowane jest to wyjazdem części kapłanów do bawarskiego Zaitzkofen na odbywającą się w tym dniu uroczystość święceń kapłańskich. Między innymi święcenia kapłańskie otrzyma jeden a święcenia diakonatu trzech Polaków.

Jest to doskonała okazja do modlitwy za wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa mężczyzn oraz w intencji licznych powołań kapłańskich w środowisku Tradycji Katolickiej.