Zielone światło z Rzymu dla ślubów udzielanych przez kapłanów FSSPX

Papież Franciszek upoważnia Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X do błogosławienia – pod pewnymi warunkami – małżeństw wiernych.

Papież zatwierdził dokument na audiencji 24 marca 2017.

Komunikat ze stron watykańskich:
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/04/170404d.html

Komunikat Domu Generalnego FSSPX:
http://www.dici.org/en/news/communique-from-the-general-house-about-the-letter-from-the-ecclesia-dei-commission-concerning-marriages-of-the-faithful-of-the-society-of-saint-pius-x-april-4-2017/