Wyprawka szkolna 2013 – także dla rodzin wielodzietnych

Za Rzecznikiem Praw Rodziców podajemy:

„Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że rządowy program ,,Wyprawka szkolna 2013” uprawnia do ubiegania się o refundację części kosztów zakupu podręczników nie tylko osoby o skrajnie niskich dochodach.
Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców ustaliły, że o refundację, niezależnie od dochodu, mogą się ubiegać m. in. rodziny wielodzietne czyli posiadające co najmniej 3 dzieci oraz rodzice w trudnej sytuacji życiowej.”

Szczegóły – w tym jak złożyć stosowny wniosek etc. – na stronie Rzecznika Praw Rodziców: http://www.rzecznikrodzicow.pl/zwrot-za-podreczniki-2013#overlay-context=user

Nie zwlekaj, powiadom znajome rodziny, bogate w dzieci! Chciałoby się wręcz napisać „Bogate”.