Toruń – publiczny różaniec

Zapraszamy do udziału w różańcach publicznych w Toruniu:

SOBOTY: publiczne różańce – pikiety ” STOP EKSPERYMENTOM MEDYCZNYM
PFIZERA NA POLSKICH DZIECIACH OD 6-MIESIĄCA ŻYCIA”
Pomnik Kopernika, chodnik od strony Ratusza
Staromiejskiego, Starówka, godz. 15 – 16 30 (3 części różańca)

DNIA 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA : ” PUBLICZNY RÓŻANIEC O ODNOWĘ
MORALNĄ NARODU POLSKIEGO ” ze szczególnym wynagradzaniem Bogu za
grzech aborcji i deprawacji młodego pokolenia przez środowiska LGBT
Pomnik Kopernika, Starówka, godz. 17 – 17 45 (1 część różańca).

Pod Kopernikiem – 13 marca 2019, godz. 17:00

Na Publiczny Różaniec za Ojczyznę w dniu 13 marca 2019 roku o godz. 17:00 przy pomniku Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza Instytut Ks. Piotra Skargi.

Przyjdź i przekaż wiadomość dalej.

Z całą pewnością, ze wszech miar – potrzebujemy tej modlitwy za naszą Ojczyznę, dla naszej Ojczyzny. Dla wierności nawet niewielu, Bóg może zechce ocalić wielu, gdy przyjdzie czas próby. Zatem – różańce w dłonie!

Przybędziemy, przekazujemy.

Publiczny Różaniec – 13 maja 2018

Krucjata Młodych zaprasza na Publiczny Różaniec – o odnowę moralną Narodu Polskiego.

Każdego dnia wielu naszych rodaków obraża Boga, odrzucając zasady Ewangelii. W 1917 roku Matka Boża w Fatimie wezwała świat do nawrócenia. Czy świat i Polska wysłuchały Jej Orędzia? Czy ludzkość zmieniła swe postępowanie? Maryja powiedziała: „Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia”

Wyjdźmy na ulicę, aby pokazać grzesznikom potężną broń w walce o ich nawrócenie – Modlitwę Różańcową.

Co możesz zrobić? Bardzo wiele! Nasza wspólna modlitwa pokaże, jak wielka jest jej moc. Dzięki Modlitwie Różańcowej możemy wyprosić u Maryi, aby pomogła w nawróceniu zagubionych dusz Polaków.

Krucjata Młodych zaprasza na różańce:

  • BYDGOSZCZ, Stary Rynek, 13 maja (niedziela), godz. 17:00
  • TORUŃ, Rynek Staromiejski przy pomniku Kopernika, 13 maja 2018 (niedziela), godz. 17:00

Organizator:

Toruń – Publiczny Różaniec – 13 marca 2018

Krucjata Młodych zaprasza na Publiczny Różaniec o odnowę moralną Narodu Polskiego

Każdego dnia wielu naszych rodaków obraża Boga, odrzucając zasady Ewangelii. W 1917 roku Matka Boża w Fatimie wezwała świat do nawrócenia. Czy świat i Polska wysłuchały Jej Orędzia? Czy ludzkość zmieniła swe postępowanie? Maryja powiedziała: „Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia”

Wyjdźmy na ulicę, aby pokazać grzesznikom potężną broń w walce o ich nawrócenie – Modlitwę Różańcową.

Co możesz zrobić? Bardzo wiele! Nasza wspólna modlitwa pokaże, jak wielka jest jej moc. Dzięki Modlitwie Różańcowej możemy wyprosić u Maryi, aby pomogła w nawróceniu zagubionych dusz Polaków.


Krucjata Młodych zaprasza we wtorek 13 marca 2018 na Różańce:

  • Białystok, Rynek Kościuszki, godz. 19:00
  • Bydgoszcz, Stary Rynek, godz. 17:00
  • Gdańsk, przed budynkiem Rady Miasta, Wały Jagiellońskie 1, godz. 17:30
  • Gdynia, ul. Piłsudskiego, przy Urzędzie Miasta, godz. 17:30
  • Kraków, Rynek, przed kościołem św. Wojciecha, godz. 17:00
  • Tczew, przed Urzędem Miasta, pl. Piłsudskiego 1, godz. 17:30
  • Toruń, Rynek Staromiejski, przy pomniku Kopernika, godz. 17:00
  • Wejherowo, Plac Wejhera, przy pomniku Wejhera, godz. 17:30

Organizator:

Krucjata Młodych