Murem za profesorem Nalaskowskim.

Szanowny Panie Rektorze, protestuję i wyrażam oburzenie w zw z decyzją zawieszenia w obowiązkach nauczyciela akademickiego P. prof. Aleksandra Nalaskowskiego. W żadnym miejscu tego artykułu „Wędrowni gwałciciele”, który przeczytałem ze zrozumieniem i wyrażam swoje poparcie dla poglądów prof. Nalaskowskiego nie ma odniesienia choćby śladowego do faktu pracy na UMK w Toruniu, przez autora tekstu. Autor nie podpisał się w żaden sposób identyfikujący się z uczelnią UMK w Toruniu.

Tym większe moje oburzenie, po zapoznaniu się z treścią decyzji zawieszającej prof. Na;laskowskiego, stąd sprzeciwiam się stygmatyzowaniu za poglądy i jestem pewny, że społeczeństwo ma prawo oczekiwać od przedstawicieli swojej elity, w tym przypadku prof. A. Nalaskowskiego, głosu oburzenia również na bezeceństwa dziejące się publicznie, za sprawą ludzi opisanych w artykule. Pan rektor dał przyzwolenie na stygmatyzowanie za poglądy. Protestuję.

Z poważaniem.

Zbigniew Ankiersztajn

Apel poparcia dla prof. Nalaskowskiego: tutaj