1% na dzieła Bractwa!

Możliwość przekazania 1% podatku na dzieła apostolskie Bractwa Kapłańskiego Św. Piusa X

Za stroną piusx.org.pl podajemy, że:

We wrześniu 2018 r. sąd rejestrowy przyznał prowadzonej przez Bractwo Fundacji Sancti Iosephi status organizacji pożytku publicznego (OPP). Oznacza to, że poprzez wpisanie w rocznym rozliczeniu podatkowym numeru KRS tej fundacji – 237527 – każdy może przeznaczyć 1% swojego podatku (już za 2018 r.) na wsparcie dzieł Bractwa, jakimi są m.in. Szkoła Podstawowa i Liceum św. Tomasza z Akwinu w Józefowie, Bursa św. Józefa w Otwocku (dla uczniów szkoły) oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Załoga Pana Boga” w Warszawie przy ul. Garncarskiej 32. Instytucje te zapewniają dzieciom i młodzieży katolickie wychowanie i klasyczną edukację.

Obecnie (styczeń 2019 r.) istnieją dwie możliwości: akceptacja względnie modyfikacja deklaracji wstępnie przygotowanej przez urząd lub samodzielne przygotowanie deklaracji.

Niedawno Sejm uchwalił możliwość uproszczonego sposobu składania rocznych rozliczeń podatkowych przez osoby fizyczne. Według nowych zasad mają one być wstępnie przygotowywane przez Krajową Administrację Skarbową i między 15 lutego a 30 kwietnia 2019 r. przedstawiane podatnikom na Portalu Podatkowym (www.finanse.mf.gov.pl) do akceptacji (na razie dotyczy to tylko deklaracji PIT-37 i PIT-38). W tym okresie osoba chcąca wesprzeć apostolat Bractwa musi zmodyfikować to rozliczenie, ponieważ urząd domyślnie wpisze dane tej OPP, którą wsparło się w rozliczeniu podatkowym w ubiegłym roku lub zostawi puste miejsce, jeśli ktoś wówczas nie przekazał 1% podatku żadnej organizacji. Pozostali, którzy chcą wypełnić deklarację samodzielnie (gdyż np. chcą skorzystać z ulg czy odliczeń), powinni pamiętać o wpisaniu numeru KRS i wysokości przekazywanej kwoty w odpowiedniej rubryce.

Fundacja Sancti Iosephi – KRS 237527