3 kwietnia 2020 – odnowienie Aktu poświęcenia Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X Najświętszej Maryi Pannie i Jej Bolesnemu i Niepokalanemu Sercu

Do Ciebie, o Niepokalana Matko Boga, uciekamy się w tej ciężkiej dla ludzkości godzinie, do Ciebie wołamy w tych bezprzykładnych burzach, jakie wstrząsają Kościołem aż u jego podstaw. Niegdyś u stóp Krzyża współcierpiałaś w boleściach Twego Boskiego Syna, jakże mogłabyś się oprzeć współczuciu w obliczu cierpień Jego Mistycznego Ciała — Kościoła.

Podczas gdy komunizm tak wszędzie rozsiewa swoje błędy, że Kościół zostaje nimi zarażony; zatruwa w jego wnętrzu wiele dusz wirus fałszywego ekumenizmu, przy czym jednych oddala od jedności w prawdziwej wierze i jedynej Arce Zbawienia, a innym zagradza do nich drogę.

Wśród tak wielu ruin i takiej zdrady, niech podoba się Bogu, przykładem dawnych czasów, iż On, w celu odbudowy, przygotuje sobie nasze Bractwo Kapłańskie jako małą armię wojowników, która, w pełni świadoma swej słabości, dziś zwraca się do Ciebie, o Panno Można, Wspomożenie Wiernych. Wobec wielkości powierzonego nam zadania, nie ufamy przecież swym własnym siłom, ale chcemy się poddać pod Twą Matczyną i możną opiekę, o Panno, silna jak obóz w szyku, gdyż Tobie jest od prawieków obiecane, że zdepczesz głowę węża. Wśród zagrażających nam ze wszech stron niebezpieczeństw uciekamy się do Boga, który raczył powołać nas do służby swemu Kościołowi. Niech On potwierdzi je łaskawie za Twoim pośrednictwem, o Arko Przymierza.

Ożywieni pragnieniem powiększenia Twej sławy i chwały, rzucamy się dziś, o Niepokalana Dziewico, przed Twój tron łaski, aby dołączyć nasz mały do dziecięcej miłości Chrystusa, Twego Syna, do Ciebie.

Tobie zatem, Najsłodsza Matko, poświęcamy nieodwołalnie, pod patronatem Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca, nasze Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, jego kapłanów, seminarzystów i braci, siostry, oblatki i Trzeci Zakon oraz jego całą duchową rodzinę.

Abyś od teraz Ty była Władczynią naszego Bractwa, ofiarujemy Ci na zawsze, na Twe ręce, w formie wieczystej darowizny, wszystkie nasze dobra, nasze domy i przekazujemy je Tobie, abyś stała się ich prawdziwą Właścicielką. Oddajemy i poświęcamy Tobie całkowicie, z duszą i ciałem, nas samych, abyś Ty według swego upodobania rozporządzała nami. Oddajemy Tobie także powierzone nam dusze, abyś strzegła ich swą Matczyną opieką. Wreszcie polecamy i przekazujemy Ci nasz apostolat, aby od tej pory był on Twoim apostolatem, o Królowo Apostołów!

Ponieważ nasze Bractwo jest teraz Twoją własnością, trzymaj je mocno, Wieżo Dawidowa, aby nigdy nie mogło zboczyć z prawej drogi. Zachowaj, o Panno Wierna, każdego z jego członków w niezachwianym przywiązaniu do niego. Utrzymaj naszą wiarę dziewiczo czystą, o Panno Najczystsza, któraś otrzymała| władzę zwyciężania wszystkich herezji na całym świecie. Zachowaj, o Pełna Łaski, Kościołowi Ofiarę Mszy Świętej według dawnego, czcigodnego i przynoszącego tak wiele łask rzymskiego obrządku i utrzymaj nas w niewzruszonej wierności jemu. Pozwól, o Królowo Wszystkich Świętych, niech za Twą przyczyną rozkwitnie wśród nas świętość kapłaństwa, świętość życia zakonnego i rodzinnego. Strzeż, o Matko Łaski Bożej, naszego Bractwa jako owocnej, wiecznie żywej gałęzi Świętego, Katolickiego, Rzymskiego Kościoła. Wypraszaj nam, o Matko Kościoła, łaskę, abyśmy co dnia stawali się coraz użyteczniejszymi narzędziami w ręku Boga, aby uratować jak najwięcej dusz. Abyśmy jednak uznali, że Ty, o Panno Łaskawa, wysłuchałaś naszych modlitw, ześlij nam wielu, wielu robotników, których Boski Pan Żniwa posyła na swoje żniwo. Zapewnij nam wreszcie, o Matko Najwyższego Kapłana, łaskę współpracy przy odnowieniu katolickiego kapłaństwa i przy rozpromienianiu się kapłańskiej Duszy Chrystusa, której blask rozszerzy i umocni ostatecznie Królestwo nad ludźmi, rodzinami, państwami.

Pokrzepieni naszym mianem apostołów Jezusa i Maryi, przyrzekamy, o Królowo Męczenników i Wyznawców, do ostatniego tchnienia, ze wszystkich naszych sił pracować nad tym, aby wszystko odnowić w Chrystusie, rozszerzyć Jego Królestwo i przybliżyć triumf Twego Bolesnego i Niepokalanego Serca, o Maryjo. Amen.

https://news.fsspx.pl/2020/04/nowe-swieto-patronalne-bractwa-kaplanskiego-sw-piusa-x/

https://livestream.com/accounts/29312467/events/9057214/videos/203948624

Matka Siedmiu Boleści

Prosimy Pana o robotników…

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów – co to jest? Tutaj link: strona

WMZK – to duchowa pomoc dla naszych kapłanów. Nie odmawiajmy im naszego hojnego wsparcia. Modlitwę najlepiej położyć na nocnym stoliku. Dołączyć do wieczornej rozmowy z Panem – Panem żniwa, by wysłał do nas swoich robotników – licznych, świętych robotników.

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów

O Jezu, Wieczny i Najwyższy  Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed skażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich następnie koroną wiecznego żywota. Amen.

Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!

Aby się dać zapisać – udaj się tutaj.

Zielone światło z Rzymu dla ślubów udzielanych przez kapłanów FSSPX

Papież Franciszek upoważnia Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X do błogosławienia – pod pewnymi warunkami – małżeństw wiernych.

Papież zatwierdził dokument na audiencji 24 marca 2017.

Komunikat ze stron watykańskich:
http://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2017/04/04/170404d.html

Komunikat Domu Generalnego FSSPX:
http://www.dici.org/en/news/communique-from-the-general-house-about-the-letter-from-the-ecclesia-dei-commission-concerning-marriages-of-the-faithful-of-the-society-of-saint-pius-x-april-4-2017/