Popis: reaktywacja

Farsa wyborcza na najwyższego urzędnika w państwie „teoretycznym” – jak ocenił Polskę niegdysiejszy min. MSW Sienkiewicz – miała miała tym razem odpowiednio kabotyńską oprawę. Odbyła się jakby dwukrotnie i jakby pod rygorem względów septycznych. Można powiedzieć, że głównym kontrolerem parodii był SanEpid, a patronowało Ministerstwo Chorych na kowida.

Sporo katolików zapowiadało, że będzie głosować na „mniejsze zło”. Inni, co ostrożniejsi, w wyborach w ogóle nie wzięli udziału ani razu. Zresztą słusznie, no, bo jak głosować na „zło”?

Jak łatwo się domyślać, wynik i tak nie budzi wątpliwości, bo o tym decydują właściciele, czyli Ameryka. Tam też bowiem zarejestrowano swego czasu Polskę jako organizację handlową, czego dokonało polskie MSZ, zaś aprobował podpisem poddany korony brytyjskiej, pełniący u nas ówcześnie funkcję finantzministra, Jan Anthony Vincent-Rostowski. O interesy i zyski dba zaś zarząd miejscowy, czyli – jak to określił wysoki urzędnik kościelny w homilii na Jasnej Górze – współcześni ewangeliści, Łukasz i Mateusz, choć nie dodał, że także apostoł Dudasz z Polin.

Maksymilian Zamm

Wiadomość od Przełożonego na temat apostolatu w Bajerzu

Drodzy Wierni,

podaję do Waszej wiadomości, że apostolat Bractwa św. Piusa X w województwie kujawsko–pomorskim oddałem pod opiekę przeoratu w Gdyni, którego przełożonym jest Ks. Krzysztof Gołębiewski.

Od dnia 15 sierpnia 2020 r. kapłanem bezpośrednio odpowiedzialnym za dalszy rozwój apostolatu Bractwa w województwie kujawsko–pomorskim będzie Ks. Jakub Wawrzyn, mieszkający na stałe w przeoracie w Gdyni. Będzie on zazwyczaj przyjeżdżał w każdy czwarty weekend miesiąca do Bajerza, a jego konkretne zadanie będzie polegało na:

1/ głoszeniu kazań i katechez dla dorosłych w czwartą niedzielę (w Bajerzu),

2/ założeniu kół katechetycznych w Bydgoszczy i Toruniu, m.in. aby umożliwić kontakt wiernych z kapłanem; chodzi także o tych wiernych, którzy nie mogą regularnie uczestniczyć w nabożeństwach w Bajerzu; koła będą miały spotkania w czwarty piątek i czwartą sobotę miesiąca,

3/ osobistym odwiedzaniu wiernych celem umocnienia ich w tradycyjnej wierze;

4/ rozpoczęciu działań mających na celu ewentualne otwarcie kaplicy w Toruniu lub Bydgoszczy, a także znalezienie terenu na ewentualną budowę skromnej świątyni etc.

Informuję również, że od drugiej połowy sierpnia br. Ks. Ivo Ounpuu, Estończyk dobrze władający językiem polskim, przyjedzie na rok do Polski w celu wsparcia apostolatu w trzech kaplicach, a mianowicie w: Łodzi, Olsztynie i w Bajerzu.

Ks. Edward Wesołek, nasz czcigodny senior, kontynuuje swoją posługę duszpasterską w Bajerzu jak dotychczas.

Mam nadzieję, że wprowadzane zmiany będą owocowały większą chwałą Bożą i dobrem dusz.
Serdecznie pozdrawiam Was i Wasze Rodziny,
oddany Wam w Niepokalanej,

Warszawa, 28 czerwca 2020
Ks. Karol Stehlin

Uroczystość Najświętszego Serca – 19 czerwca 2020

W kaplicy w Bajerzu – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2020:
– o godz. 18:00 – nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu,
– o godz. 19:00 – Msza św.

Przypominamy też, że w niedziele, ponownie i do odwołania, odprawiana będzie dodatkowa Msza św. o godz. 7:00

Bajerze – Boże Ciało i 2. Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

W święto Bożego Ciała, 11 czerwca 2020, Msze św. zostaną odprawione wg porządku niedzielnego – o 9:00 i 11:00. Zgodnie z zarządzeniem Przełożonego, po Mszach św. wyjątkowo nie będzie procesji, a jedynie nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.

W 2. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 14 czerwca 2020, Msze św. o godz. 7:009:00 i 11:00.

Rozmyślania na każdy dzień

Jest wiele wartościowych książek katolickich ukazujących mądrość i naukę Kościoła. Do wielu z nich się wraca, by wzmocnić się duchowo. I dla odnowy duchowej.

Ale wśród wielu pism pobożnych jest książka, która powinna towarzyszyć katolikowi codziennie. To “Rozważania na każdy dzień roku”, autorstwa św. Alfonsa Liguoriego. Jak zaświadczają liczne świadectwa jest on Mistrzem i Wzorem dla dusz dążących do doskonałości.

Krótkie streszczenia prezentowaliśmy na naszej stronie Tradycji. Pełnię rozmyślań znajdziemy w dwóch tomach stanowiących wznowienie wydania międzywojennego, nakładem OO Redemptorystów z Torunia. Wydanie posiada imprimatur ówczesnych władz kościelnych.

Tom I i II do nabycia w kaplicy w Bajerzu. Oprawa miękka, format 144/202, stron 528 (Tom I) i 560 (Tom II). Cena obu tomów 120 zł.

Wydawnictwo AMG

Pijana Nierządnica

Objawienie św. Jana 18, 4: I słyszałem drugi głos z nieba mówiący: — Wynidźcie z niéj, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami grzechów jéj, a żebyście nie odnieśli plagi jéj.

Według oficjalnych zapowiedzi, cała ludzkość ma być, niczym bydlęta, „wyszczepiona”. Zarówno użyty termin, jak i skala ogólnoświatowej akcji rodzi przynajmniej dwie refleksje. Bo skoro przymus dla wszystkich, to wnioskujemy, że szczepionka nie będzie chronić przed nieszczepionymi, lubo że szczepienia dla opornych będzie się ordynować dla jakiejś innej przyczyny.

Po pierwszej fali epidemicznego entuzjazmu, okazuje się, że zarażenia koronowym wirusem z ponad dwóch procent zmarłych zweryfikowano do dwóch promili. Co więcej, przygotowywana przez Billa Gatesa szczepionka jest mało skuteczna, ale ma przynieść ofiary na poziomie dwudziestu procent. Oznaczałoby to, że wstrzykiwany preparat będzie nieporównywalnie większym zagrożeniem, niż sama mniemana pandemia.

Jakby na przekór, od Biskupa Rzymu, Piotra naszych czasów – Piotra Rzymianina – słyszymy zachętę, by przyjąć Nowy Porządek i nową religię. Ale, czy można jeszcze ufać apelom najwyższych urzędników z Watykanu wznoszących modły do PaczaMamy, lub innych Baalów. Tam, na Siedmiu Wzgórzach, rozsiadła się już Nierządnica pijana krwią męczenników, znak że czas jest bliski.

Masymilian Zamm

Bajerze – czerwiec 2020

Nabożeństwa w Kaplicy pw. Chrystusa Króla w Bajerzu na początku czerwca 2020.

W Pierwszy Piątek Miesiąca, 5 czerwca 2020, o godz. 18:00 nabożeństwo, o godz. 19:00 Msza św.

W Pierwszą Sobotę Miesiąca, 6 czerwca 2020, o godz. 18:00 nabożeństwo, o godz. 19:00 Msza św. 

Począwszy od niedzieli 7 czerwca 2020 (święto Trójcy Przenajświętszej), Msze św. jedynie o godz. 9:00 i 11:00.

Źródło zdjęcia: https://images.app.goo.gl/jTruD5G18d3ZoYxG6

Toruń, Niedziela Zesłania Ducha Świętego – zmiana godziny Mszy św. (jednorazowo)

Z przyczyn organizacyjnych w niedzielę 31 maja 2020 Najświętsza Ofiara w tradycyjnym rycie sprawowana będzie w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu o godzinie 14:15.
Tego dnia przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Serdecznie zapraszamy.

Pamiętajmy o obowiązkowym apostolstwie: przyprowadzamy na Mszę świętą rodzinę, przyjaciół, znajomych… No i przede wszystkim modlimy się o rozwój naszego tradycyjnego duszpasterstwa.

Rozmyślania na …

… Niedzielę Zesłania Ducha Świętego

ZIELONE ŚWIĄTKI.

O miłości, jaką Bóg okazał człowiekowi, dając mu Ducha św.

I napełnieni byli wszyscy Duchem świętym i poczęli mówić rozmaitymi językami. — Dzieje 2, 4.

PRZYGOTOWANIE.— Tego samego Boskiego Pocieszyciela, którego Najśw. Panna i Apostołowie otrzymali w on dzień w takiej pełni, i my otrzymaliśmy w Sakramencie Bierzmowania. Za­stanówmy się nad miłością, jaką trzy Osoby Boskie okazały nam w tej tak wzniosłej tajemnicy, pomimo zniewag, jakie świat wyrządził P. Jezusowi. Ponieważ zaś za miłość odpłaca się miłością, prośmy Ducha św., aby w nas rozpalił swe błogosławione płomienie i sprawił, byśmy chwalili P. Boga i starali się o to, aby Go i inni również wielbili.

PONIEDZIAŁEK.

Sprawa wiecznego zbawienia jest najważniejsza, lecz najbardziej przez wszystkich zaniedbana.

Co za odmianę da człowiek za duszę swoją? — Mat. 16, 26.

PRZYGOTOWANIE. — Każdy się wstydzi, gdy go nazwą niedbałym w sprawach ziemskich, a jednak tylu nie wstydzi się zaniedbać sprawy wieczności, która jest ze wszystkich najważniejsza. Owszem wielu czyni wszystko możliwe, by ją zaprzepaścić i większa część ludzi żyje tak, jakby prawdy wieczne były bajkami. My przynajmniej nie bądźmy tak szaleni; pamiętajmy, iż na nic się nam nie przyda, choćbyśmy cały świat pozyskali, jeśli duszę stracimy. Dusza stracona — wszystko stracone, stracone na zawsze.

WTOREK.

O katuszach, jakie zmysły potępieńca w piekle ponoszą.

Jako się wiele wynosiła i w rozkoszach była, tyle jej dajcie męki i żałości. — Obj. 18, 7.

PRZYGOTOWANIE. — Słusznie piekło zwiemy miejscem katuszy. Wszystkie zmysły potępionego mają swe własne cierpienia i o ile kto danym zmysłem bardziej obrażał P. Boga, o tyle też ów zmysł więcej cierpi. Zastanów się, czy życie, jakie obecnie wiedziesz, napełnia cię ufnością, iż się nie dostaniesz do tej przepaści piekielnej. Iluż chrześcijan, jak i ty, o piekle rozmyślało, ponieważ jednak nie chcieli zerwać z grzechem i nadużywali miłosierdzia Bożego, teraz są w piekle i zawsze w nim gorzeć będą.

ŚRODA.

Jak konieczne dla zakonnika zachowywanie reguły.

Synu mój…, strzeż umiejętności i rady, a będzie żywotem duszy twojej. — Przyp. 3, 21.

PRZYGOTOWANIE.— Przeznaczenie dusz zakonnych jest związane z zachowywaniem ich reguły. Toteż kto, choćby w rzeczach drobnych stale ją przełamuje, nigdy nie postąpi w doskonałości i będzie się trudzić bezowocnie. Właśnie od tego przełamywania reguły zaczął się upadek tylu, którzy teraz są poza zakonem, lub może palą się w piekle. Bardzo więc sobie ceńmy regułę; wyobraźmy sobie, iż my tylko mamy obowiązek jej zachowywania, a jeśli inni błądzą pod tym względem, starajmy się naprawić ich uchybienia.

CZWARTEK.

O szacunku, jaki się należy godności kapłańskiej.

Jam powiedział: Bogami jesteście i synami Najwyższego wszyscy. — Ps. 81, 6.

PRZYGOTOWANIE. — Słusznie Święci względem kapłanów żywili jak największe poszanowanie. Co się tyczy mistycznego ciała P. Jezusa, jakim są wszyscy wierni, kapłani mają władzę ratowania grzesznika od piekła i czynienia go godnym nieba. Co się zaś odnosi do ciała rzeczywistego, jest to prawdą wiary, iż gdy kapłan konsekruje, Słowo Przedwieczne musi zstąpić w jego ręce, by ukryć się pod postaciami sakramentalnymi. Jakże wielka godność! Starajmy się również największym uszanowaniem otaczać sług Bożych; jeśli zaś jesteśmy kapłanami, aby doznawać szacunku od innych, pierwsi starajmy się szanować nasz charakter kapłański.

PIĄTEK.

O nabożeństwie św. Alfonsa do męki P. Jezusa.

Nie daj, Boże, abym się chlubić miał, jedno w krzyżu Pana naszego Jezusa Chrystusa, — Gal. 6, 14.

PRZYGOTOWANIE. — Kościół św. mówi o św. Alfonsie, iż sam pilnie rozmyślał o męce i śmierci P. Jezusa i w sposób godny podziwu szerzył nabożeństwo do tych tajemnic;1 i rzeczywiście, były one prawie zawsze przedmiotem jego rozmyślań, bardzo też często mówił o nich publicznie i prywatnie. Jeśli chcemy okazać się prawdziwymi czcicielami i godnymi synami św. Doktora, i my za jego przykładem miejmy również nabożeństwo do męki P. Jezusa, przyswójmy je sobie; niech wszystko będzie dla nas okazją do rozmyślania o niej.

SOBOTA

N. P. Maryja wzorem czystości.

Jako lilia między cierniem, tak przyjaciółka moja między córkami. — Pieśń 2, 2.

PRZYGOTOWANIE. — Czystość Najśw. Dziewicy była tak wielka, iż właśnie z jej powodu Słowo Boże wybrało sobie Maryję za Matkę, aby stała się wzorem czystości dla wszystkich ludzi. W nagrodę za swe niewysłowione dziewictwo, Maryja otrzymała przywilej chronić swych czcicieli od upadku i podnosić ich, gdy tego potrzeba. Koniecznie jednak ze swej strony powinniśmy używać środków do zachowania tej cnoty, szczególniej zaś unikać okazji do grzechu i modlić się, codziennie rano i wieczór oddać Maryi siebie całkowicie w opiekę i często wzywać Jej imienia, gdy wróg piekielny naciera.

1 Lekcje brewiarza

św. Alfons Maria de Liguori