Sprzedaj płaszcz

„Kto nie ma [trzosa], niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz!” (Łk 22, 36). Płaszcz w symbolice biblijnej oznacza to, co człowiekowi jest niezbędne do przeżycia Z tego też powodu prawodawstwo Starego Testamentu, choć zezwalało na wzięcie w zastaw płaszcza, nakazywało zwrócenie go przed zachodem słońca (Wj 22,25-26; Pwt 24,10-13; zob. także Wj 22,1-3).

W Nowym Testamencie zrzucenie płaszcza przez niewidomego Bartymeusza jest analizowane jako symboliczne przedstawienie porzucenia starego życia i rozpoczęcia nowego, przemienionego łaską Jezusa (Mk 10,46-52). Tymczasem Pan Jezus na chwilę przed pojmaniem mówi do swoich uczniów, ważniejszy od ubrania jest miecz.

Zauważmy, Apostołowie wyciągnęli dwa miecze. Widząc to, Pan Jezus powiedział – to wystarczy. Były to ostatnie słowa publicznego nauczania, które w sensie duchowym oznaczają Stary i Nowy Testament, natomiast w wymiarze doczesnym nakaz obrony przed wilkami.

Maksymilian Zamm

Giwera (kalibru kasztan)