Nowenna do Bożego Narodzenia

Dzień pierwszy – 16 grudnia

Zamieszczamy wskazówki przy Nowennie do Bożego Narodzenia, według św. Alfonsa Liguoriego. Nowenna daje nam odpust 300 dni za każdy dzień nowenny oraz odpust zupełny w Boże Narodzenie lub w czasie oktawy pod zwykłymi warunkami.

Dziecię Jezus zobowiązuje się nas odkupić.

Dałem Cię na światłość narodów, abyś był zbawieniem moim aż do krańców ziemi. — Iz. 49, 6.

PRZYGOTOWANIE. — Wielu chrześcijan zwykło w tym czasie urządzać żłóbek, aby sobie przedstawić narodzenie P. Jezusa, niewielu jednak myśli o tym, by serce swe przez miłość przygotować na przyjęcie Boskiego Dziecięcia. Do tych niewielu i my powinniśmy należeć. Toteż od pierwszego dnia tej nowenny rozważajmy miłość, jaką P. Jezus nam okazał, ofiarując się już w chwili swego poczęcia zadośćuczynić za nas sprawiedliwości Bożej.

O książce zawierającej rozmyślania czytaj tu: https://tradycjajestwtoruniu.pl/2020/06/06/rozmyslania-na-kazdy-dzien/

Rekolekcje Adwentowe – Bajerze 2020

„Oto Pan Bóg przyjdzie. Z rzeszą ŚWIĘTYCH przybędzie” – rekolekcje przygotowujące na intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach, wygłosi ks. Jakub Wawrzyn FSSPX.

Piątek, 4 grudnia
18:00   Wykład I
19:00   Msza święta
19:45   Adoracja Najświętszego Sakramentu – Różaniec

Sobota, 5 grudnia
17:00   Wykład II
18:00   Msza święta
18:45   Wykład III
19:15   Adoracja Najświętszego Sakramentu – Różaniec 

2. Niedziela Adwentu, 6 grudnia
7:00     Msza święta
8:00     Wykład IV
9:00     Msza święta
10:00   Wykład V
11:00   Msza święta
12:15   Wykład IV (powtórka wykładu z godz. 8:00)

Postęp restrykcyjny i religijny

Jak wiadomo z wiedzy ogólnej, po kilku miesiącach epidemii, wszyscy musieli już otrzeć się o jakiś zarazek. Zatem na pierwszy rzut oka restrykcje rządu wydają się bezsensowne. Na drugi „rzut oka” wrażenie to się pogłębia, wraz z podejrzeniem, że najwyżsi urzędnicy w Polsce zarezerwowali już sobie bilety do jakiś Zaleszczyk, a na stołkach trzyma ich jedynie resztka kasy państwowej do przerobienia.

O ile podstawą owych biletów są powiązania z międzynarodowym kapitałem, to zupełnie inna jest sytuacja wykonawców niższego szczebla. Szczególnie umundurowanych pracowników fizycznych. Gdy windykatorzy bowiem przybędą do wyprzedanej Polski, przecież będą mieli własnych ochroniarzy.

Z braku lustracji, czy braku wiary, władza duchowna podporządkowała się władzy świeckiej, która już nawet nie stara się zachowywać pozory, że przestrzega prawa, czy działa w interesie obywateli. Skutkiem jest ograniczenie wolności religijnej i dostępu do sakramentów. Pozostaje pytanie, czy Episkopat jest już gotowy, by zrealizować postępową myśl posłanki z Poznania, by zakazać komunii?

Maksymilian Zamm

I Niedziela Adwentu

Dawniej, gdy Polska była jeszcze królestwem NMP, a władza pochodziła od Boga, a nie z dopustu Bożego, czyli od ludu, panował zwyczaj, by w pierwszą niedzielę Adwentu król, a za nim wszystkie stany ofiarowywały na ołtarz świece:

Od Bolesława, Łokietka, Leszka,
Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszkał,
Stał na ołtarzu przed mszą roraty
Siedmioramienny lichtarz bogaty.
A stany państwa szły do ołtarza,
A każdy jedną świecę rozżarza.
Król – który berłem potężnym włada,
Prymas – najpierwsza senatu rada,
Senator – świecki opiekun prawa,
Szlachcic – co królów Polsce nadawa,
Żołnierz – co broni swoich współbraci,
Kupiec – co handlem ziomków bogaci,
Chłopek – co z pola, ze krwi i z roli
Dla reszty braci chleb ich mozoli.
Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży
I każdy gotów iść na sąd Boży…

MZ

Autorem wiersza „Staropolskie roraty” jest poeta Władysław Syrokomla (Ludwik Kondratowicz).