Hit: koniec pandemii (WHO)

Właśnie niedawno, 5 października br., Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła koniec pandemii. Jak stwierdzono, śmiertelność wirusa jest na poziomie zwykłej grypy. Najwyraźniej przyzwoitość zwyciężyła pieniądze, bowiem WHO jest finansowana, po większej części, przez przemysł szczepionkarski.

Oświadczenie przeszło bez echa, zaś rządy poszczególnych państw, w tym i Polski wprowadzają coraz większe ograniczenia jakoby sanitarne. Bo nie wydaje się, by reglamentacja powietrza i słońca miały służyć jakimkolwiek skutkom zdrowotnym. Zatem powody ograniczeń muszą być pozasanitarne.

Z powodu, jak się zdaje zwykłej grypy, wprowadzono rozwiązania prawne zwiększające kompetencje władz państwowych. Obecnie zarządzający kryzysem mogą zakazywać kultu religijnego, delegalizować święta, gazować ludzi, zakazywać wychodzenia z domu… i co tylko wymyślą. Dzieje się to nawet kosztem zrujnowania państwa, co zresztą może o taki piękny pogrzeb chodziło?

Maksymilian Zamm

Dla czytających w językach: https://off-guardian.org/2020/10/08/who-accidentally-confirms-covid-is-no-more-dangerous-than-flu/

Maseczki bezkarności?

Siły Sprawiedliwości spacyfikowały sobotnie [24-10-2020] manifestacje przeciwników dyktatury światowej. W intencji zdrowia obywateli strzelano do nich z broni gładkolufowej. Nałożono też mandaty wspierające kasę państwową.

Jakkolwiek publikatory głównego ścieku niezbyt chętnie nagłaśniały tę akcję bojówek rządowych, różne relacje pomieszczano w mediach internetowych. Te ze smakiem relacjonowały przebieg wydarzeń, chętnie pokazywano tych, których dosięgła gumowa kula sprawiedliwości społecznej. Bo tak nakazują zasady atrakcyjności widowiska.

Wydaje się zasadne pytanie o cel zorganizowania niepoważnej w sumie akcji społecznej. Ostatecznie była jedynie pretekstem do politycznego bicia piany i przemówień kierowanych do szeregowych uczestników wydarzeń stron obu. Chyba, że za tym pójdą doniesienia do prokuratury o przekroczenie uprawnień ze strony dowodzących wydarzeniami, choćby ci ukrywali się za maseczkami.

Maksymilian Zamm

A więc, wojna

Napylany pieprz czyści drogi oddechowe i ma działanie septyczne. Nie pamiętamy, czy ktoś to powiedział wprost, choć podejrzewamy, że może to być stanowisko rzecznika policji, a nawet i Episkopatu. Bo to ważny element walki z pandemią.

Ale skoro walka się rozpoczęła, to nic dziwnego, że na ulicę wychodzą żołnierze. Nie mają wprawdzie doświadczenia z chorobami, ani nawet podstawowej wiedzy policyjnej o zarządzaniu cywilami, ale przecie znają się na broni i działaniach zbrojnych przeciw wrogowi. A tu wrogiem jest każdy.

W poprzednim stanie wojennym wielu oficerów LWP sprzeciwiało się wyjściu wojska na ulicę. Ostrzeżenia wojskowych zignorowano, co skończyło się na przykład masakrą cywili w Kopalni Wujek. Decyzja premiera Morawieckiego czyni Go równym gen. Jaruzelskiemu.

Maksymilian Zamm

Dobra zmiana – mniejsze zło

Reiner Fullmich, niemiecko-amerykański prawnik procesowy przeciwko nieuczciwym korporacjom w swoim niedawnym wystąpieniu nazwał ogólnoświatowy kryzys pandemiczny „Corona-skandalem” i zbrodnią przeciw ludzkości. Oświadczył też, że osoby za niego odpowiedzialne muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej i pozwane za szkody cywilne. Wystąpienie adwokata „zawieszone” na YouTube, zgodnie z polityką oceniania zamieszczanych treści, ocenzurowano, czyli usunięto.

Dotrzeć natomiast jeszcze można do słów D. Rockefellera wypowiedzianych na Konferencji Biznesu ONZ, we wrzesieniu 1994 r., który już wtedy zapowiedział, globalną transformację. Jak wyjaśnił, jedyne, czego potrzeba to, wielki kryzys, by narody zaakceptowały Nowy Porządek Świata. Taki upadek gospodarek państwowych mają zapewnić, wynika z przecieków, kolejne mutacje wirusa cov19/20/21…

Mniemana i nie mająca jeszcze nazwy choroba staje się pretekstem do całkowitego zniszczenia gospodarki krajowej i światowej oraz docelowo także zablokowania działalności wszystkich ludzi na świecie w oczywistych celach przejęcia kontroli. Tę, wydawać by się mogło, teorię spiskową niejako potwierdził min. zdrowia Adam Niedzielski w rozmowie na portalu rp.pl stwierdzając, że: „jest też przestrzeń na kolejne obostrzenia”, zaś nagłe i jakby spontaniczne ostatnie protesty i „z lewej – aborcjonistów” i „z prawej – antykowidowców” ukryły wprowadzoną ustawę o przymusowych szczepionkach. Brutalne użycie policji wzmocniło efekt „odwrócenia uwagi”- oto słowa i czyny „dobrej zmiany”, na którą głosowało wielu katolików, jako „na mniejsze zło”.

Maksymilian Zamm

Szczepionka przeciwko Covid-19, będzie zawierała również chipy genetyczne DNA, które pozwolą na zdalną, całkowitą i ciągłą kontrolę procesów życiowych tej zaszczepionej osoby. Natomiast osoby nieszczepione zostaną eliminowane ze społeczeństw.

Publiczny różaniec – 15 października 2020, godz. 17:00

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi organizuje publiczny różaniec na Rynku Staromiejskim (przy Koperniku) w czwartek, 15-go października 2020, o godz. 17:00.

Kto się modli – ten się zbawi, może też przyczyni się do zbawienia bliźnich.
Publiczna modlitwa to też świadectwo wiary. Kto ma siły, niech chwyta różaniec.

O miłości do imigrantów

Najważniejsza jest miłość, nakazuje przykazanie Boże. Zgadzają się z tym nawet heretycy, a i ateiści chętnie odwołują się do tego nakazu, choć z cielesnych i przyziemnych powodów. Dla katolików zaś jest to jakby mapa drogowa, wyznaczająca prawą ścieżkę między zasługą, lekkomyślnością, brawurą, lub nawet bezmysłem.

Oto, z przykazania miłości wynikają stosunki międzyludzkie. Święty Tomasz z Akwinu zauważa, że grzeszny i ograniczony człowiek nie jest w stanie świadczyć dobra wszystkim. Dlatego w pierwszej kolejności ma czynić dobro najbliższym, zaś innym w dalszej hierarchii.

I takież jest społeczne nauczanie Kościoła Katolickiego, bowiem Księga Wyjścia powiada: „Przybysza (advenae) nie będziesz gnębił”; oraz „Przechodniów (peregrini) nie będziesz uciskał”. Wyjaśnia to artykuł trzeci zagadnienia 105 Sumy Teologicznej: „Obcowanie ludzi z obcymi sobie może układać się w dwojaki sposób: pokojowo albo wrogo…” z czego wynika, że każdy naród ma prawo do decydowania, kogo z przybyszy można przyjmować. Jest to zasada dobra wspólnego.

Maksymilian Zamm

Dr Anna Mandrela – 22 października 2020, godz. 18:00

Rota Niepodległości Toruń zaprasza na spotkanie z autorką książki pt. Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, panią dr. Anną Mandrelą.

Sala konferencyjna Hotelu Meeting (Hala Sportowo-Widowiskowa ARENA Toruń), ul. Bema 73/89. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 18:00.

Powietrze morowe

Gdy rząd nakazuje alert i troskę o zdrowie innych,warto wspomnieć choć drobny fragment instrukcji, jak się dawniej zabezpieczano na czas zarazy. „Jak rozpoznać i jako się sprawować” – porady Sebastiana Petrycego z Pilzna, wydane w Krakowie, Roku Pańskiego 1613 (za stroną staropolska.pl).

NAUKA, JAKO SIĘ SPRAWOWAĆ CZASU MOROWEGO POWIETRZA

Ochrona dwie rzeczy ma w sobie. Naprzód umieć się rządzić w tych rzeczach, przez których nie możemy się obejść. Jako są sześć takich rzeczy: Mieszkanie, które by broniło nas od zarazy. Jadło i picie. Spanie i czucie. Praca i wytchnienie. Odbycie pełności i napełnienie. Namiętność, abo obyczaje dobre.

Druga, mieć gotowe niektóre ratunki z lekarstw, które by się sprzeciwiały zarazie. Ale pierwej powiem, jako powietrze poznać.

JAKO POZNAĆ POWIETRZE MOROWE

Powietrze morowe, … poznawamy z uprzedzonych znaków tych: Szkodliwe odejście od rozumu. Kiedy ptacy, abo źwierzęta uciekają z swoich gniazd… Kiedy ryby pośnione gęsto pływają po stawiech abo po rzekach… Cuchnienie i smród z ust, zwłaszcza jeśli przedtym nie było. Dosyć, że będzie, który z tych znak, choć nie wszytkie będą…

OCHRONA POWIETRZA PRZEZ PORZĄDNE ŻYCIE

Napotrzebniejszą powszechną przestrogę naprzód położę. Do Pana Boga się uciecz z pokutą i prośbą, bo on sam taką plagę na ludzi dopuszcza. Bez jego woli nie zstaje się nic. Żadna ochrona nie pomoże, gdy jego łaski i straży nad nami nie będzie.

Odnalazł: Maksymilian Zamm