Pod specjalnym nadzorem

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. (2 Tym 3,1-5)

Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył, niegdyś dzieci przysłuchiwały się rozmowom dorosłych i od tego nabierały rozumu. Dzisiaj dzieci wtrącają się do rozmowy dorosłych przez co dorośli głupieją. Obowiązujący kult młodości nakazuje osobom w starszym wieku, zamiast dzielić się mądrością i zdobytym doświadczeniem, raczej małpować ubiór i zachowanie nastolatków.

W jakiś przedziwny, szatański sposób, nastąpiło odwrócenie, ról, pojęć i zachowań. Oto lekarze w obliczu zagrożenia zdrowia publicznego odmawiają swojej wiedzy i wizyt u pacjenta. Może to zresztą dobrze, bo wiedza ta nie stoi na jakimś medycznym poziomie i dawniejszy maturzysta byłby w stanie obnażyć żenujące braki wykształcenia.

Do tak ogłupiałego społeczeństwa adresowany jest już kolejny przekaz medialny o nowym ataku wirusa. Mimo środka lata i słonecznych promieni UV, które niszczą wszelkie drobnoustroje. Jakby w opozycji, z zapowiedzi prasowych płynie wniosek, że tym razem od maseczek na twarzy będą zwolnieni już chyba tylko ci pod respiratorami.

Maksymilian Zamm

Dodaj komentarz