Spotkanie wiernych – 30 sierpnia 2020

Piknik Tradycji – spotkanie wiernych

Początek: 30.08.2020 r. (niedziela)

Miejsce: kaplica p.w. Chrystusa Króla, Bajerze 36 (pałac)

Wszystkich wiernych z kaplicy w Bajerzu i nie tylko zapraszamy na rodzinny piknik!

  • Msze św. według zwykłego porządku niedzielnego: 7.00, 9.00, 11.00
  • po sumie (ok. 12.30) wykład dla dorosłych i katecheza dla dzieci
  • ok. 13.15 rozpoczęcie wspólnego ogniska z kiełbaskami i zabawami dla dzieci

Prosimy o przyniesienie ze sobą prowiantu na ognisko i napojów. Zgłoszenia oraz deklaracje wiktuałów, które się przyniesie, prosimy kierować do 25 sierpnia na adres j.wawrzyn@fsspx.email.

Piknik Tradycji – spotkanie młodzieży

Początek: 29.08.2020 r. (sobota), godz. 16.30

Miejsce: kaplica p.w. Chrystusa Króla, Bajerze 36 (pałac)

Serdecznie zapraszamy młodzież starszą z Kujaw i z całej Polski na pierwsze spotkanie katechetyczno-integracyjne w Bajerzu!

Program spotkania:

  • początek sobota 16.30: wspólna modlitwa różańcowa
  • turniej buli (lub innych sportów lub planszówek, w tym także turniej „Mafii”)
  • wykład duchowy i wspólna kompleta
  • ognisko z kiełbaskami

Istnieje możliwość noclegu w Bajerzu dla młodzieży pełnoletniej! Prosimy o przyniesienie ze sobą prowiantu na ognisko i napojów. Zgłoszenia oraz deklaracje wiktuałów, które się przyniesie, prosimy kierować do 25 sierpnia na adres j.wawrzyn@fsspx.email.

Woń pekunii

Jeszcze przed jesiennym sezonem wirusowym już nasiliła się medialna agitka kowidowa. Dołączyły też banki, i jakoby w trosce o zdrowie swoich przymusowych klientów, zaczynają likwidować bankomaty. Bo zdrowiej korzystać z bankowości elektronicznej.

Już starożytni zawarli mądrość w sarkastycznym stwierdzeniu „pecunia non olet”. Czyli, że pieniądze nie śmierdzą. A nawet, ostatnio mówi się o wonnościach odnalezionych w rozliczeniach elektronicznych.

Wydaje się, że nadszedł czas, by oddać owe aromaty bankierom. A w zamian wrócić do handlu wymiennego. Bo już wkrótce, poza świątynią Mammona nic kupić, ni sprzedać…

Maksymilian Zamm

Póki my żyjemy?

Nowoczesne strategie wojenne dążą, jeśli to możliwe, do zwycięstwa nad wrogiem bez prowadzenia walki zbrojnej. Kraj napadnięty może nawet nie zauważyć, że jego rolnictwo uległo zniszczeniu, jego przemysł jest sparaliżowany, a jego siły zbrojne są niezdolne do działania, a przecież niewypowiedzianą, cichą wojnę już przegrał. Jest to twórcze rozwinięcie doktryny starożytnego chińskiego stratega Sun Tzy.

Głównym celem agresji jest zatem przejęcie majątku narodowego, w tym ziemi cennej rolniczo i bogactw naturalnych, przejęcie prasy, radia i TV i ograniczenie rynku pracy do podrzędnych stanowisk w korporacjach międzynarodowych za stosunkowo niskie wynagrodzenie. Kolejnym elementem jest budowa silnego aparatu przymusu, rozwinięcie propagandy, czasem wprowadzenie własnych/obcych wojsk, jeśli spodziewany jest silny opór społeczności zaatakowanej. Całość uzupełnia biologiczne niszczenie ludności podbitej, demoralizacja i dezintegrowanie społeczeństwa, walka z prawdziwą wiarą, zlikwidowanie edukacji i ochrony zdrowia, wprowadzanie aborcji, zboczeń…

Jeśli komuś skojarzy się to z sytuacją w naszym kraju, to niewątpliwie będzie taka refleksja jak najbardziej prawidłowa. Prawem i ustawami zarządzają korporacje. Policja zbroi się na potęgę, a liczba funkcjonariuszy już prawie dorównuje liczebności naszej armii. A coraz więcej restrykcyjnych przepisów, jak choćby policyjne mandaty nakładane wbrew nawet prawom konstytucyjnym obywateli, to już tylko drugorzędny sygnał, że wojnę przegrywamy.

Maksymilian Zamm

Toruń, 13 listopada 2019, godz. 7:49, Dolina Marzeń. Pojazd z urządzeniami służącymi do podsłuchu rozmów telefonicznych?

Pod specjalnym nadzorem

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. (2 Tym 3,1-5)

Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył, niegdyś dzieci przysłuchiwały się rozmowom dorosłych i od tego nabierały rozumu. Dzisiaj dzieci wtrącają się do rozmowy dorosłych przez co dorośli głupieją. Obowiązujący kult młodości nakazuje osobom w starszym wieku, zamiast dzielić się mądrością i zdobytym doświadczeniem, raczej małpować ubiór i zachowanie nastolatków.

W jakiś przedziwny, szatański sposób, nastąpiło odwrócenie, ról, pojęć i zachowań. Oto lekarze w obliczu zagrożenia zdrowia publicznego odmawiają swojej wiedzy i wizyt u pacjenta. Może to zresztą dobrze, bo wiedza ta nie stoi na jakimś medycznym poziomie i dawniejszy maturzysta byłby w stanie obnażyć żenujące braki wykształcenia.

Do tak ogłupiałego społeczeństwa adresowany jest już kolejny przekaz medialny o nowym ataku wirusa. Mimo środka lata i słonecznych promieni UV, które niszczą wszelkie drobnoustroje. Jakby w opozycji, z zapowiedzi prasowych płynie wniosek, że tym razem od maseczek na twarzy będą zwolnieni już chyba tylko ci pod respiratorami.

Maksymilian Zamm

O uczciwości postępowej

W przedziwny sposób stały się popularne róże „nowomowy” stanowiące jakiś rodzaj głupactwa. Mamy więc przykładowo zabawny zwrot „sprawnych inaczej”, albo „afro-amerykanów”, czy w końcu „skrajną prawicę”. Zbitka słów zresztą zupełnie bezsensowna, bo jak może ktoś być umiarkowanie prawym, albo uczciwym, ale bez przesady.

Zmianę znaczenia słów zawdzięczamy pewnemu włoskiemu komuniście, który wymyślił strategię zmian kulturowych właśnie poprzez odwrócenie pojęć. Dobro ma się kojarzyć z uciskiem, zaś na czyny naganne używa się określeń raczej pozytywnych. Nawet ekonomia posługuje się słowem „pieniądz”, choć w istocie jest to tylko bon towarowy tracący zresztą systematycznie na wartości.

Są to kwestie, o których wszyscy wiedzą i się na to godzą. A trzeba pamiętać, że powtarzanie takich bredni oddala od rzeczywistości. Więcej, i od prawdy, która mieści się wyłącznie w osądzie zgodnym z rzeczywistością.

Maksymilian Zamm

Dla przypomnienia – tak wyglądały kiedyś pieniądze.