Rozmyślania na …

… WIELKANOC i TYDZIEŃ WIELKANOCNY.

Zmartwychwstanie P. Jezusa nadzieją chrześcijanina.

Ten dzień, który uczynił Pan; radujmy się i weselmy się w nim. — Ps. 117, 24.

PRZYGOTOWANIE.— Wzbudźmy akt żywej wiary w zmartwychwstanie P. Jezusa; zbliżmy się do Niego w duchu, ucałujmy uwielbione Jego rany i cieszmy się wraz z Nim, iż wyszedł z grobu jako zwycięzca śmierci i piekła. Myśląc o tym, iż Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem i wzorem naszego zmartwychwstania, ożywmy w sobie nadzieję i nabierzmy odwagi do cierpliwego znoszenia przeciwności tego życia. Pamiętajmy też, iż aby chwalebnie zmartwychwstać z P. Jezusem, trzeba najpierw umrzeć przywiązaniom ziemskim.

PONIEDZIAŁEK.

Zmartwychwstanie ciał na sądzie ostatecznym.

Zatrąbi trąba, a umarli powstaną nieskażonymi, a my będziemy przemienieni. — I Kor. 15, 52.

PRZYGOTOWANIE.— Jest prawdą wiary, iż w dzień ostateczny wszyscy zmartwychwstaniemy, jednakże nie wszyscy jednakowo, lecz według tego, jak żyliśmy na ziemi. Szczęśliwi więc jesteśmy, jeśli teraz staramy się umartwić swe ciało, aby je podporządkować duchowi! Odzyskamy je wtedy zmartwychwstałe w miarę wieku, mogącego objąć pełność Chrystusową, obdarzone najdoskonalej rozwiniętymi zmysłami. Jasnością ono słońce przewyższy, szybkością — wiatr, subtelnością i niecierpiętliwością stanie się równym Aniołom.

WTOREK.

W niebie doznaje się zupełnego szczęścia.

Nasycon będę, gdy się okaże chwała Twoja. — Ps. 16, 15.

PRZYGOTOWANIE. — Choć na świecie jest tyle rzeczy pięknych, jednakże nie są one doskonałe i każda z nich pozostawia coś do życzenia. Jeśli jednak niebo dostanie się nam w udziale, to w tej błogosławionej ojczyźnie nasze serce będzie najzupełniej zaspokojone; nie będzie tam bowiem nic, co by się mu mogło nie podobać, a będzie zawsze posiadać, czego pragnie. Jezu mój, proszę Cię o niebo, nie tyle, by się nim cieszyć, lecz aby Cię tam kochać z całego serca.

ŚRODA.

Konieczność wytrwałości.

Kto wytrwa aż do końca, ten będzie zbawiony. — Mat. 24, 13.

PRZYGOTOWANIE.— Przyłożyłeś rękę do dzieła, rozpocząłeś żyć dobrze. Podziękuj za to P. Bogu; pamiętaj jednak, iż temu, kto rozpoczyna, nagroda jest tylko obiecana; ten jednak tylko ją otrzyma, kto wytrwa aż do końca. Iluż rozpoczęło dobrze, lecz później źle skończyli i teraz płoną w piekle! Aby otrzymać łaskę wytrwałości, trzeba w pierwszym rzędzie wytrwale o nią prosić P. Boga, ze swej zaś strony używać do tego odpowiednich środków.

CZWARTEK.

O Komunii świętokradzkiej.

Który je i pije niegodnie, sąd sobie je i pije, nie rozsądzając Ciała Pańskiego. — I Kor. 11, 29.

PRZYGOTOWANIE. — Zanim się zbliżysz do Stołu Eucharystycznego, zawsze zbadaj swe sumienie i, jeśli na nieszczęście wyrzuca ci ono jaki ciężki upadek, oczyść je przez spowiedź. Co się zaś tyczy win powszednich, to winieneś się starać usunąć ze swej duszy przynajmniej dobrowolne i wyrzucić z niej wszystko, co nie jest Bogiem. Biada temu, kto przyjmuje Komunię św. niegodnie! Staje się winnym ciała i krwi P. Jezusa i wskutek tego je i pije własne potępienie.

PIĄTEK.

Zgadzanie się. z wolą Bożą i przykład P. Jezusa.

Bom zstąpił z nieba, nie iżbym czynił wolę moją, ale wolę onego, który mnie posłał. — Jan 6, 38.

PRZYGOTOWANIE. — Tak miła jest Bogu ofiara z własnej woli, iż P. Jezus przyszedł na ziemię. aby nas nauczyć, jak składać ją należy, i przez całe swe życie słowem i przykładem dawał ludziom pod tym względem najwznioślejsze nauki. Wszystkie więc nasze czynności jedynie spełnianie woli Bożej winne mieć na celu.

SOBOTA.

Zmartwychwstały Jezus ukazuje się swej Najśw. Matce.

Mimo mnóstwa boleści mych serdecznych uweselały pociechy twe duszę moją. — Ps. 93, 19.

PRZYGOTOWANIE.— Ze wszech miar się należało, aby Najśw. Dziewica, która o wiele większy niż inni miała udział w męce P. Jezusa, pierwsza dostąpiła szczęścia ujrzenia Go zmartwychwstałego. Wyobraźmy więc sobie, że widzimy Ją w owej właśnie chwili i, gdy ukazał się Jej Boski Odkupiciel w chwale, otoczony orszakiem świętych Patriarchów”. Jakaż to była radość dla Jej macierzyńskiego Serca, jakież to wzmocnienie dla nas, którzy śpiewamy: Wesel się, Królowo niebieska, Alleluja!

św. Alfons Maria de Liguori

Dodaj komentarz