Kilka dominikańskich rad praktycznych na czas epidemii

DOBRZE JEST BYĆ POINFORMOWANYM NT. ZAGROŻENIA…, lecz zachowajmy w tym należny umiar: chodzi o nadmiar informacji,które często są sprzeczne i które zmieniają się każdego dnia. W sumie nie służy to nam do niczego, a jedynie mąci pokój wewnętrzny.

KORZYSTAJMY Z TEGO DOŚWIADCZENIA BY WZRASTAĆ W GORLIWOŚCI w życiu modlitewnym. Wreszcie, być może, będziemy mieli czas na lekturę duchowną…, pamiętajmy, że duch wiary (który jest nam teraz tak bardzo potrzebny) potrzebuje również pokarmu, w postaci dobrych, duchowych książek.

UŚWIĘCENIE NIEDZIELI BEZ MSZY ŚWIĘTEJ: żadna specjalna modlitwa nie jest przez Kościół wymagana. To co należałoby uczynić w tym przypadku, to spędzić czas odpowiadający czasowi trwania Mszy św. tzw. „cichej” (30-40 minut) na modlitwie. Każdy niech się zorganizuje jak może. Oto co z naszej strony możemy polecić: przeczytać tekst Mszy św. (części stałe) z danej niedzieli wraz z częściami zmiennymi (jak lekcja, ewangelia…); odmówić Różaniec (tajemnice chwalebne z krótkimi rozważaniami); poświęcić odpowiedni czas na lekturę (zob. wyżej), przynajmniej pół godziny.

Podczas powyższej („suchej”) mszy odmawianej z mszalikiem przyjmuję się Komunię w sposób duchowy*. W tym celu odmówi się modlitwę przed Komunią św. (jedną z tych jakie znajdują się w mszaliku przed częściami stałymi Mszy św.; z naszej strony polecamy oczywiście modlitwy ułożone przez św. Tomasza Akwinaty), by pobudzić w sobie pragnienie zjednoczenia się z Panem Jezusem-Hostią. Następnie można odmówić podobny akt:

„O mój Jezu, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie; miłuję Ciebie ponad wszystko i pragnę Ciebie przyjąć; przyjdź proszę do mojego serca; pozostań w nim na zawsze”.

Wreszcie odmówić można jedną z modlitw po Komunii św. znajdujące się po częściach stałych Mszy św.

Lecz co zrobić, jeśli dostęp do spowiedzi jest również utrudniony, wręcz niemożliwy? W takim przypadku wzbudzić należy AKT DOSKONAŁEJ SKRUCHY, żałując ze grzechy, które były przyczyną Bolesnej Męki Naszego Zbawiciela. Doskonałym środkiem ku temu jest Droga Krzyżowa, którą można odprawić u siebie.

* Komunia duchowa
Pragnienie sakramentu, pisze św. Tomasz w swej teologicznej sumie (III Q. 80, a. 1, ad. 3), może być uwieńczone skutkiem właściwym danemu sakramentowi także i wtedy, kiedy nie zostało zrealizowane (pragnienie to powinno mieć charakter decyzji, chwilowo niewykonalnej z powodów niezależnych od osoby zainteresowanej). Są więc tacy, co spożywają Eucharystię duchowo, zanim ją przyjmą sakramentalnie.

Komunia duchowa, wg. Soboru Trydenckiego, polega na spożywaniu, w pragnieniu, Chleba Niebieskiego, z żywą wiarą, (wiarą) mającą swe źródło w miłości.

Powyższe rady pochodzą z korespondencji Ojców z Klasztoru dominikańskiego w Avrillé na Tydzień Męki Pańskiej.

Dodaj komentarz