Przymróżmy oko

Jak głosi anegdotka, w Teksasie pewien biały mężczyzna podczas czyszczenia broni postrzelił dwóch Murzynów. A trzeciego poranił nożem. Tak też opisała zdarzenie policja w swoim raporcie.

Z kolei w Unii Europejskiej pewna fundacja zorganizowała pomoc dla biednych europejskich rodzin. Uznano to za przejaw rasizmu. Tak nakazuje polityczna poprawność.

W Polsce Minister Zdrowia jest przekonany, że maseczki noszone stale są szkodliwe, ale się ze swoim poglądem nie zgadza. Nawet wprowadził do odwołania nakaz zakrywania ust i nosa na świeżym powietrzu. Coraz więcej osób traktuje ten przepis z przymrużeniem oka, co wychodzi im tylko na zdrowie, bo przymknięte jedno oko to przecież pięćdziesiąt procent mniejsze ryzyko wchłonięcia wirusa przez ten narząd wzroku.

Maksymilian Zamm

Toruń – Pierwszy Piątek, 1 maja 2020

W dniu 1 maja 2020, we wspomnienie św. Józefa rzemieślnika przypada I piątek miesiąca.
W tym dniu o godzinie 13:30 w kościele o.o. Franciszkanów na Podgórzu (ul. Poznańska) będzie odprawiona tradycyjna Msza Święta.
Zapraszamy!

By Ola Zaparucha – Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21569531

Rozmyślania na …

DRUGĄ NIEDZIELĘ PO WIELKIEJNOCY.

P. Jezus dobrym pasterzem.

Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje. — Jan 10, 11.

PRZYGOTOWANIE. — Obowiązkiem dobrego pasterza jest prowadzić owieczki na dobre pastwiska i strzec je od wilków. Lecz czyż był kiedykolwiek tak dobry pasterz, jak Ty, mój Odkupicielu, któryś oddał życie, by zbawić nas, swe owieczki, i uchronić nas od zasłużonego karania? Pamięć na to będzie zawsze głośno nas wzywać, abyśmy Cię kochali.

PONIEDZIAŁEK.

TRIDUUM NA CZEŚĆ ŚW. JÓZEFA.

DZIEŃ PIERWSZY.

Powody, dla których mamy czcić tego wielkiego Świętego.1

Postanowił go panem domu swego i księciem wszystkiej dzierżawy swojej. — Ps. 104, 20.

PRZYGOTOWANIE. — Obierzmy św. Józefa na szczególniejszego swego Opiekuna i codziennie mu się polecajmy. Czcząc św. Patriarchę, naśladujemy przykłady P. Jezusa i N. P. Maryi, którzy pierwsi okazywali mu cześć na ziemi. Za jego pośrednictwem otrzymamy szczególniejsze łaski; doświadczenie bowiem poucza, iż św. Józef wszystko, co chce, otrzymuje od P. Boga i wspomaga swych czcicieli we wszystkich potrzebach.

WTOREK.

DZIEŃ DRUGI.

Św. Józef nieustannie towarzyszył P. Jezusowi i N. P. Maryi.

I zstąpił z nimi i przyszedł do Nazaretu, a był im poddany. — Łuk. 2, 51.

PRZYGOTOWANIE.— Jakież szczęście dostało się w udziale św. Józefowi, iż przez tyle lat żył z P. Jezusem i Maryją! Rodzina ta o nic innego się nie troszczyła, jak o pomnożenie chwały Bożej; nie myślano tam o czym innym, jak o podobaniu się P. Bogu, wszystkie pragnienia tylko Boga miały na celu. Mówiono tam tylko o miłości Boga ku ludziom i jak ludzie winni Go kochać. Obyśmy umieli korzystać z tych przykładów! i my mamy to szczęście, iż mieszkamy z P. Jezusem obecnym w Przenajśw. Eucharystii. Nawiedzajmy Go więc często i łączmy swe uczucia z uczuciami miłości N. P. Maryi i św. Józefa.

ŚRODA.

DZIEŃ TRZECI.

Uroczystość Opieki św. Józefa.

Idźcie do Józefa, a cokolwiek on wam rzecze, to czyńcie. — Rodz. 41, 55.

PRZYGOTOWANIE.— P. Bóg innym Świętym pozwala dopomagać tym, którzy się do nich o pomoc uciekają, tylko w niektórych potrzebach, lecz św. Józefowi, jak to stwierdza doświadczenie, dozwala we wszystkich potrzebach śpieszyć wiernym z pomocą. Św. Józef nie tylko jest skłonny do tego, lecz pod pewnym względem nawet jest obowiązany nam pomagać, z naszego bowiem powodu został wyniesiony do tak wysokiej godności. Wyobraźmy więc sobie, iż P. Bóg, widząc nasze cierpienia, mówi do nas, jak ongi Faraon mówił w Egipcie do zgłodniałego ludu: Jeśli chcecie pomocy, idźcie do Józefa.

CZWARTEK.

Miłość, jaką P. Jezus okazuje, pozostając z nami w Przenajśw. Sakramencie.

Oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. — Mat. 28, 20.

PRZYGOTOWANIE. — Nasz Jezus najukochańszy ani przez śmierć nie chciał się odłączyć od swych wiernych i dlatego ustanowił Przenajśw. Sakrament. Skoro jednak, by okazać nam swą miłość, zechciał ustawicznie z nami pozostawać na naszych ołtarzach i my, aby okazać Mu swą miłość, często Go nawiedzajmy, przedstawiając P. Jezusowi swe potrzeby; przebywajmy, jak długo możemy, przed tabernakulum i naszą gorliwością starajmy się Mu wynagrodzić za tak wielką niewdzięczność, jakiej doznaje od większej części ludzi. Wszyscy Święci w przebywaniu przed Przenajśw. Sakramentem znajdowali niebo dla siebie.

PIĄTEK.

Jak winniśmy być wdzięczni P. Jezusowi za Jego Mękę.

PRZYGOTOWANIE. — Św. Augustyn powiada, iż P. Jezus, oddając za nas swe życie, zobowiązał nas, byśmy także oddali życie za Niego. A następnie tenże Święty dodaje: Wiecie, co to za stół, na którym mieszczą się ciało i krew Chrystusa. Kto doń się zbliża, powinien podobnyż stół przygotować.2 Tymi słowy chciał święty zaznaczyć, że gdy zbliżamy się do stołu eucharystycznego, aby przyjąć Komunię św., ciało i krew P. Jezusa, powinniśmy dla okazania Mu wdzięczności być gotowi złożyć w ofierze za Niego swą krew i swoje życie, jeśliby dla chwały P. Jezusa tego było potrzeba.

SOBOTA.

Najśw. Maryja P. pełna łaski.

Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą. — Łuk. 1, 28.

PRZYGOTOWANIE.— Trójca Przenajśw., chcąc okazać swą potęgę, stworzyła Najśw. Pannę i przeznaczyła Ją na Matkę Słowa Bożego i stosownie do tak niezmiernie wielkiej, z niczym nie dającej się porównać godności, uposażyła Jej duszę we wszelkie rodzaje łask i to w wyższym stopniu, niż udzieliła ich wszystkim innym stworzeniom. Matka Najśw., będąc w niebie na tronie majestatu po prawicy P. Jezusa, tworzy tam osobną hierarchię i Ona sama dodaje więcej blasku tej błogosławionej ojczyźnie, niż wszystko, co w niebie jest poza Nią. Wzbudźmy akt wiary w tę niewypowiedzianą godność naszej drogiej Matki, dziękujmy za nią P. Bogu i wraz z duchami anielskimi kochajmy Ją i wysławiajmy.

1 O ile obchodzi się uroczystość Opieki św. Józefa w III niedzieli; po Wielkiejnocy, należy odpowiednio zmienić rozkład rozmyślań.

2 Tract. 47 in Joan.

św. Alfons de Liguori

Teorie spiskowe

Młodzieżowy język internetu zna dosadne określenie „szur”. Ten sam epitet w języku dezinformacji systemowej, rodem zdaje się z CIA, to „teoria spiskowa”. Zaś przeciętny człowiek, wszelkie tego typu informacje uznaje za skutek aberracji umysłowych.

Oto pewien internauta przywołał obrazy i przesłanie płynące z otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie z 2012. Symboliczne sceny jakby szpitalne, i jakby na arenie, i jakby przy pustych ławkach dla widowni. W swym wpisie sugeruje, iż mogła to być zapowiedź procedowanej obecnie pandemii i praktyki prewencyjnej.

Niewątpliwie sceneria otwarcia londyńskich igrzysk była jakąś mroczną liturgią kultu doczesności. W osiem lat później podobne przesłanie popłynęło z Watykanu ze strony władzy duchowej. Ostatecznie, odwołanie praktyk religijnych w czasach ogłoszonego zagrożenia dla zdrowia może wskazywać, iż istnienie duszy należy raczej do teorii spiskowych.

Maksymilian Zamm


Szpitalna sceneria stadionowa przy pustej widowni.

Zapowiedź koronawirusa?

Więcej fotek na: https://usahitman.com/ritual-2012-olympic-games-covid/

Toruń – od 26 kwietnia 2020 – Msza święta!

Od 20 kwietnia 2020 we Mszy św. kościele  Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny może uczestniczyć 110 osób (w maseczkach i z zachowaniem odpowiednich odległości).

Zatem zapraszamy w niedzielę 26 kwietnia 2020 na godzinę 13:45. Pamiętajmy o obowiązkowym apostolstwie: przyprowadzamy na Mszę świętą: rodzinę, przyjaciół, znajomych…
No i przede wszystkim modlimy się o rozwój naszego tradycyjnego duszpasterstwa.

Koronawirus i projekt ID2020: Bill Gates zaleca szczepionkę z implantem – Medias-Presse.Info

Powtarzającym się tematem wśród teorii spiskowych jest to, że elity  czekają tylko na odpowiedni czas, aby wdrożyć technologię „znaku bestii”, aby zdalnie zidentyfikować i kontrolować każdego człowieka na planecie,  tym samym zamykając swoje plany dotyczące skutecznego ustanowienia rządu światowego zdolnego do monitorowania każdego z nas.

W Księdze Objawienia [13: 16-17] znajduje się fragment, który nie zwraca uwagi: „Wszystkim młodym i starym, bogatym i biednym, wolnym ludziom i niewolnikom nakłada się znak na prawej ręce lub na czole: i że nikt nie może kupić ani sprzedać, chyba że nosi znak…

Teraz założyciel Microsoftu, Bill Gates, który od lat ostrzega przed globalną pandemią, oferuje te kontrowersyjne technologie znakowania dla nas wszystkich.

We wrześniu 2019 r., zaledwie trzy miesiące przed pierwszym pojawieniem się koronawirusa w Chinach, ID2020, firma biometryczna z siedzibą w San Francisco, która zalicza Microsoft do członków założycieli, po cichu ogłosiła, że podejmuje nowy projekt polegający na eksploracji wielu rodzajów biometrii, rozwoju technologi identyfikacji niemowląt opartych na szczepieniu [niemowląt].

Alternatywne wiadomości @NewsAlternative

W nowym wywiadzie Bill Gates autorytatywnie stwierdza, że ​​masowe zgromadzenia publiczne nie wrócą „wcale”, dopóki nie przeprowadzimy masowych szczepień. Kto uczynił go królem świata? https://t.co/siW7bZ9yGc

Osadzone wideo

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) opracowali tak naprawdę zaawansowany technologicznie „tatuaż”, który przechowuje dane w niewidocznym implancie pod skórą. „Znak” zostałaby podany ze szczepionką, prawdopodobnie rozdysponowaną przez Gavi, globalną agencję szczepień, która również składa sprawozdania Fundacji Billa i Melindy Gatesów.

„Naukowcy wykazali, że ich nowy implant, który składa się z nanokryształów zwanych kropkami kwantowymi … emituje sygnał bliskiej podczerwieni, który może zostać wykryty przez specjalnie wyposażony smartfon”,  donosi  MIT News.

Badanie zostało sfinansowane głównie przez Fundację Billa i Melindy Gatesów.

Ponieważ przedłużające się przetrzymywanie [w samoizolacji] staje się coraz trudniejsze do zniesienia i [zalewa nas] lawina informacji mających na celu utrzymanie terroru wśród ludności,  prawdopodobne jest, że znaczna część populacji zaakceptuje szczepienia zawierające implant, jeśli propaganda im to obiecuje dla ich własnego dobra i że jest to niezbędny klucz do znalezienia „normalnego” życia.  Stamtąd niewiele wyobraźni wymaga zastosowanie tej samej nanotechnologii śledzącej na szeroką skalę np. w światowej gospodarce. W szczególności można go wykorzystać do wyeliminowania korzystania z gotówki.

Te obawy stały się ważniejsze po wywiadzie Billa Gatesa w CBS dziś rano. Gates powiedział, że spotkania publiczne mogą być zakazane do czasu przyjęcia programu szczepień na dużą skalę. [Wywiad można obejrzeć w całości tutaj  ].

Według Gatesa wszystkoco można by zdefiniować jako „masowe uczestnictwo” – od widzów stłoczonych na stadionie podczas imprezy sportowej po protestujących na ulicy – byłoby uważane za akt nieposłuszeństwa obywatelskiego – [o ile odbyłoby się] bez szczepionki. 

Roosh

 @rooshv

MIT pracuje nad „tatuażem kwantowym”, który oznaczy cię niewidzialnym identyfikatorem, jednocześnie dostarczając szczepionkę. Czy potrafisz zgadnąć, kto jest głównym darczyńcą projektu? http: // news.mit.edu/2019/storing-v accine-history-skin-1218  …

Zobacz obraz na Twitterze
Zobacz obraz na Twitterze

Wszystko to wydaje się szalone, kiedy pamiętasz, że istnieją inne opcje pokonania koronawirusa, niż obowiązkowy globalny schemat szczepionek.

W zeszłym miesiącu w Stanach Zjednoczonych dr Anthony Fauci, uważany za eksperta w dziedzinie alergii i chorób zakaźnych,   powiedział   podkomisji Senatu, że ponad 80% osób zakażonych koronawirusem „odzyskuje zdrowie spontanicznie” bez żadnej interwencji medycznej.  Można się zatem zastanawiać, dlaczego na wszystkich na całym świecie nałożono ograniczenia, zamiast ograniczać je do chorych.  Tymczasem lek hydroksychlorochina, który został oczerniany w mediach, chociaż został  określony  jako najskuteczniejszy sposób leczenia koronawirusów wśród lekarzy w dużym dochodzeniu, zaczyna sprawdzać się w różnych zakątkach świata.

Najważniejsze pytanie w tym momencie brzmi zatem, które lekarstwo zwycięży – pospiesznie opracowana szczepionka, która może faktycznie pogorszyć skutki choroby u tych, którzy ją otrzymają, lub tani, skuteczny lek – już udowodniono, że jest to hydroksychlorochina.

Tagi: Bioetyka, zdrowie i nauka. Autor: Pierre-Alain Depauw. Opublikowano: 17 kwietnia 2020

Oryginalny artykuł pochodzi z: https://www.medias-presse.info/coronavirus-et-projet-id2020-bill-gates-recommande-un-vaccin-avec-implant/119836/

W tekście są odnośniki do źródeł – oznaczone podkreśleniem.

Pawko

Wzorem do naśladowania dla młodzieży i bohaterem Związku Radzieckiego czasów stalinowskich był Pawlik Morozow. Oficjalna propaganda tego okresu chwaliła go za ujawnienie własnego ojca jako kułaka-spiskowca. Wersja mniej oficjalna twierdzi, że Pawko był ofiarą niesnasek rodzinnych.

Ogłoszenie alertu epidemiologicznego na skalę światową przywołuje ów niechlubny okres walki z kułactwem i wprowadzaniem kolektywizacji. Władze zachęcają do donoszenia na sąsiadów i w ogóle, zaś telefony mają lokalizować ruch użytkowników i ich spotkań z podejrzanymi. Już niedługo sztuczna „inteligenia” zdiagnozuje choroby, poglądy, preferencje, … spotkania i praktyki (szczególnie religijne).

Wywołana pandemia strachu sprawiła, iż ludzie sami chętnie w tej współczesnej kolektywnej atomizacji uczestniczą. Wiele osób instaluje pierwsze programy śledzące na swoich „komórkach”, a niedługo zapewne posiadanie aplikacji typu „pawko” będzie obowiązkiem. Czyżby to początek „ucisku wielkiego”?

Maksymilian Zamm

Paweł Morozow

Rozmyślania na …

… Niedzielę Przewodnią (inaczej Białą) i dni następujące

NIEDZIELA PRZEWODNIA.

Tylko w Bogu jest prawdziwy pokój.

Przyszedł Jezus i stanął w pośrodku i rzekł im: Pokój wam. — Jan 20, 19.

PRZYGOTOWANIE. — Rzeczywiście, tylko w Bogu można znaleźć pokój prawdziwy; P. Bóg — Dobro nieskończone — stworzył człowieka dla siebie, toteż tylko Bóg może go zadowolić. Kto więc chce się cieszyć tym pokojem, powinien ze serca usunąć wszystko, co nie jest Bogiem. To właśnie P. Jezus chciał wskazać Apostołom, gdy się im ukazał i pokój im zwiastował.

PONIEDZIAŁEK.

O miłości braterskiej.

Będziesz miłował bliźniego swego, jako samego siebie. — Mar. 12, 31.

PRZYGOTOWANIE.— Nie można kochać P. Boga bez miłowania swego bliźniego; miłość bowiem Boża i miłość bliźniego mają swe źródło w tejże miłości i to samo przykazanie, które każe nam kochać Boga, nakazuje nam również kochać bliźniego. Zbadajmy się więc, jak odnosiliśmy się dotąd do tak ważnego przykazania i jeśli na nieszczęście zauważymy pod tym względem uchybienia, postanówmy sobie mocno, bardziej na siebie uważać na przyszłość: pamiętajmy, iż od zachowania przykazania miłości zależy, czy jesteśmy chrześcijanami rzeczywiście, czy też tylko z imienia.

WTOREK.

Marność świata.

Cóż pomoże człowiekowi, jeśliby wszystek świat zyskał, a na duszy swej szkodę podjął. — Mat. 16, 26.

PRZYGOTOWANIE. — Nasi krewni i przyjaciele, będący już w wieczności, polecają nam powiedzieć, byśmy się starali na tej ziemi jedynie o takie dobra, których z chwilą śmierci się nie traci, to jest o cnoty i zasługi. Na co się bowiem przyda pozyskać cały świat, jeśli się duszę straci? Dusza stracona wszystko stracone! Ta wielka prawda ilu młodzieńców skłoniła do zamknięcia się w klasztorach, iluż pustelników do życia na pustyni, ilu męczenników do oddania życia za P. Jezusa.

ŚRODA.

Kara, jaką będzie w piekle ponosić, kto potępił się przez utratę powołania.

Za to tedy, żeś odrzucił mowę Pańską, odrzucił cię Pan, abyś nie był królem. — I Kr. 15, 23.

PRZYGOTOWANIE. — Zgryzota, iż z własnej winy straciło się jakie wielkie dobro lub sprowadziło na się jakie wielkie nieszczęście, sprawia tak wielkie cierpienie, iż nawet w tym życiu staje się ono nieznośne. Teraz pomyśl, jak bardzo będzie w piekle cierpieć zakonnik, który, straciwszy powołanie, ujrzy się w tym więzieniu bez nadziei, iż zdoła zaradzić swemu wiecznemu nieszczęściu. — Byłem szalony! Woła w rozpaczy; mogłem stać się wielkim księciem w niebie, a teraz jestem jednym z najnieszczęśliwszych potępieńców!

CZWARTEK.

P. Jezus w Przenajśw. Sakramencie jest najlepszym przyjacielem.

Przyjaciel wierny jest lekarstwem dla żywota i nieśmiertelności. — Ekl. 6, 16.

PRZYGOTOWANIE. — Każdemu miło być w towarzystwie swego ukochanego przyjaciela; nie miałoby więc być nam miłym przebywać na tym łez padole w towarzystwie najlepszego przyjaciela, jakiego mamy, który może nam wszelkich dóbr udzielić? Przebywając wobec Przenajśw. Sakramentu, możemy do woli rozmawiać z P. Jezusem, otwierać Mu serce, przedstawiać swoje potrzeby, prosić o łaski. Zbliżajmy się więc do Niego z wielką ufnością i miłością, łączmy się z Nim i prośmy Go przede wszystkim, byśmy zawsze ze wszystkich sił mogli Go kochać.

PIĄTEK.

Należy wszystko wycierpieć, byleby się Bogu podobać.

Miłość cierpliwa jest… wszystko znosi… wszystko przetrwa. — I Kor. 13, 4-7.

PRZYGOTOWANIE.— Święci dla podobania się P. Bogu wyrzekli się swych dóbr, najwyższych godności ziemskich i przyjmowali jako skarby choroby, prześladowania, wyzbycie się wszystkiego i śmierć w największych cierpieniach i opuszczeniu. A my co czynimy dla osiągnięcia tak wzniosłego celu? Co za hańba! Nie chcemy nawet znieść cierpliwie jakiej małej niewygody, drobnej przeciwności, jakiejś zniewagi, złośliwego słowa. Jakże więc różnimy się od Świętych!

SOBOTA.

Najśw. Panna wzorem miłości bliźniego.

To rozkazanie mamy od Boga, aby który miłuje Boga, miłował i brata swego. — I Jan 4, 21.

PRZYGOTOWANIE. — Miłość bliźniego ma źródło w miłości Bożej. Toteż jako nigdy nie było i nie będzie nikogo, kto by bardziej kochał P. Boga, niż N. Maryja Panna, tak też nigdy nie było i nie będzie, kto by bardziej nad Nią miłował bliźniego! Ona jednak o tyle miłość nam okaże, o ile ją innym okazywać będziemy.

św. Alfons de Liguori

Pandemia strachu i bieda w Polsce – Kryzys stulecia

Po obejrzeniu (1h 12m 37s) polecam artykuł, w którym znalazłem ten film:

Całość może nie uspokaja, ale zmienia perspektywę i daje coś, co w końcu jednak jest cenniejsze niż spokój. Nazwałbym to tak – przywraca zdrowy rozsądek.
Jak to się mówi w tych czasach – oglądajcie, czytajcie – póki jest.

Argentum