Nauczyciele pożądliwości?

Jeszcze do niedawna Kościół głosił niezmienność i stałość Słowa Bożego. Niebo i ziemia przeminą, lecz Twoje Słowa nie przeminą. Takie stanowisko Watykanu wydaje się przeszłością.

Na oficjalnej stronie VaticanNews znajdujemy tekst, który mówi, że między tym, czego wcześniej nauczano, a głoszeniem współczesnym jest sprzeczność. Tytuł zamieszczony nad tekstem wyjaśnia – Rozwój doktryny to lud, który idzie razem.

Zatem to nie objawienie Boże i orzeczenia soborów, ale demokratyczne mniemania ludu wyznaczają współczesną doktrynę. Ustanowiony dogmat nie jest już prawdą obiektywną, lecz może się zmieniać ze względu na potrzeby ludzkich słabości. Natomiast Pismo św. przestrzega: nauczycieli dobrali sobie według swoich pożądliwości.

Maksymilian Zamm

Dodaj komentarz