Rozmyślania na …

… Trzecią Niedzielę Adwentu.

Niedziela.

Świadectwo Jana i skromność chrześcijanina.

Jam głos wołającego na puszczy: Prostujcie drogę Pańską, jako powiedział Izajasz prorok. — Jan 1, 23.

PRZYGOTOWANIA. — Idąc za przykładem św. Jana Chrzciciela, gdy mówimy o sobie i naszych sprawach, zawsze starajmy się poniżyć — nie wynośmy się nad innych. Przez poniżenie się nikt nie straci, lecz kto choć nieco ponad rzeczywistość chce się wywyższyć, bardzo przez to może sobie zaszkodzić. Wszyscy wiedzą, iż chwała z ust własnych nie przynosi zaszczytu, lecz hańbę.

PONIEDZIAŁEK1

Dziecię Jezus przyjmuje na się ciężar wszystkich grzechów ludzkich.

Usprawiedliwi on sprawiedliwy sługa mój wielu, a nieprawości ich on poniesie. — Iz. 53, 11.

PRZYGOTOWANIE. — P. Jezus nie tylko przyjął postać grzesznika, lecz obciążył się również wszystkimi grzechami ludzkimi, aby zadośćuczynić za nie, jakby za swoje własne. — Już od pierwszej chwili swego wcielenia widział poszczególne grzechy każdego z nas i ten widok większą boleścią napełniał Jego duszę, niż ukrzyżowanie i śmierć zadały katuszy Jego ciału. — A my, jak żeśmy się wywdzięczyli za miłość, jaką nam okazał ten Boski Zbawiciel?

WTOREK.

W piekle wieczne cierpienia.

Będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieków. — Obj. 20, 10.

PRZYGOTOWANIE. — Rozważmy, iż piekło jest najstraszliwszym więzieniem, gdzie potępieni znoszą, męki wszelakie i to przez całą wieczność. Piekło i dla nas goreje; dostaniemy się doń, jeśli nie będziemy służyli P. Bogu, jeżeli grzechami obrażać Go będziemy. Iluż z tych, co, jak my dzisiaj, rozmyślali o tym więzieniu, obecnie w nim pozostaje, by gorzeć tam na zawsze.

ŚRODA.

Jezus — źródłem łask.

Będziecie czerpać wody z radością ze zdrojów Zbawicielowych – Iz. 12, 3.

Zastanówmy się nad tym, iż P. Jezus jest dla nas poczwórnym źródłem łask.
– Jest źródłem miłosierdzia, w którym możemy obmyć plamy dusz naszych;
– źródłem pokoju, który nam daje zupełne zadowolenie;
– jest źródłem pobożności, czyni nas bowiem posłusznymi na natchnienia Boże; a wreszcie jest źródłem miłości, która nas zapala ogniem miłości Bożej.
Zbliżajmy się więc z ufnością do tego źródła; śpieszmy często, aby ugasić pragnienie w jego niewyczerpanych wodach.

CZWARTEK.

P. Jezus cierpiał przez całe życie.

Jam ci jest ubogi i w pracach od młodości mojej. — Ps. 81, 16.

PRZYGOTOWANIE. — Nikt tak nigdy nie kochał P. Boga i swej duszy, jak P. Jezus miłuje Ojca i duszo nasze. Od pierwszej chwili swego istnienia widział On każdy grzech poszczególny, a wiedząc, jak grzech znieważa Ojca niebieskiego i jaką szkodę nam przynosi, przez całe życie cierpiał najsroższe męczeństwo. Jeśli jednak P. Jezus tak cierpiał nie za swoje grzechy, o ile słuszniej cierpienia nam się należą, bośmy na nie przez grzechy zasłużyli.

1 Jeżeli ten dzień przypada 16 grudnia można przeczytać pierwsze rozmyślanie z Nowenny do Bożego Narodzenia. Nowennę zamieszczamy w kolejnym wpisie Rozmyślań.

św. Alfons Maria de Liguori

Dodaj komentarz