Rozmyślania na …

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.

Uroczystość Wszystkich Świętych.

(Dnia 1 listopada)

Widziałem rzeszę wielką, której nie mógł nikt przeliczyć, ze wszech narodów i pokoleń i ludzi i języków. — Obj. 7, 9.

PRZYGOTOWANIE. — Trzy główne cele Kościół św. ma na oku, obchodząc uroczystość Wszystkich Świętych. Chce najprzód, abyśmy czcili jego Dzieci, które królują w niebie, zwłaszcza te, które nie miały w ciągu roku osobnego święta. Chcąc zaś, abyśmy z czci oddawanej Świętym mieli pożytek, Kościół św. pragnie, byśmy nadzieją nieba zachęcali się do dobrego. Chce wreszcie Kościół nas zachęcić, abyśmy z ufnością uciekali się do orędownictwa Świętych.

Dzień Zaduszny.

(Dnia 2 listopada)

Święta to i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów rozwiązani. — II Mach, 12, 46.

PRZYGOTOWANIE. — Nabożeństwo do dusz czyśćcowych bardzo jest miłe P. Bogu i przynosi wielkie pożytki temu, kto je żywi. Z jednej bowiem strony P. Jezus niezmiernie kocha te cierpiące dusze i oczekuje chwili, by je mógł przyjąć do swej chwały; z drugiej zaś strony te święte dusze są niezmiernie wdzięczne tym, którzy otrzymują im uwolnienie z więzienia czyśćcowego, lub przynajmniej sprawiają im jakąś ulgę w katuszach. Usilnie więc wspierajmy błogosławione dusze czyśćcowe, szczególniej w tym miesiącu i w dniu poświęconym ich pamięci.

św. Alfons Maria de Liguori

Dodaj komentarz