Warszawa: 11-13 października 2019

Fatima w Warszawie, czyli:

  • Wykłady kluczowych prelegentów, zajmujący się tematyką Objawień Fatimskich, kryzysem w Kościele oraz tematyką zbawienia duszy
  • Codzienne Msze Święte w tradycyjnym rycie oraz Różaniec
  • Możliwość spotkania z wiernymi z Ameryki Północnej i Europy

Link do organizatora: https://fatima.org/polska-konferencja/

Choć nie pada, pada

Z przysięgi antymodernistycznej św. Piusa X: szczerze przyjmuję naukę wiary przekazaną nam od Apostołów przez prawowiernych Ojców, w tym samym zawsze rozumieniu i pojęciu. Przeto całkowicie odrzucam jako herezję zmyśloną teorię ewolucji dogmatów, które z jednego znaczenia przechodziłyby w drugie, różne od tego, jakiego Kościół trzymał się poprzednio”.

Ostatnio któryś z polityków w wywiadzie radiowym stwierdził, że kobieta ma prawo do aborcji i to przekonanie podzielają jego znajomi katolicy. Ten dogmat należy zmienić – uzupełnił w kolejnym zdaniu. Na uwagę redaktora, że to nie dogmat, tylko przykazanie, pan Poseł odparł, że świat się zmienia i zasady należy dopasować do rzeczywistości.

Wydaje się, że te ostatnie stwierdzenie jest istotą nowoczesnego „katolicyzmu”. Nie ma prawdy absolutnej, bo zmienia się w zależności od sytuacji. Starałem się kiedyś zrozumieć tę logikę, a uczynny modernista mi wyjaśniał, że kiedy mówimy – pada deszcz – to przecież pada tylko lokalnie, a nie wszędzie na świecie, zatem jest to tylko prawda lokalna i czasowa.

Otóż właśnie zasada względności jest podstawą nowoczesnej wiary. W parafiach „rejonowych” nie chce się już wierzyć w jedyną prawdziwą religię objawioną przez Boskie Słowo, które mylić nie może. Bowiem prawdy absolutnej nie ma… i jest to absolutnie pewne.

Maksymilian Zamm

Rozmyślania na …

… XIII. NIEDZIELĘ PO ZIELONYCH ŚWIĄTKACH.

Dziesięciu trędowatych i grzech niewdzięczności.

Nie jest znaleziony, który by się wrócił, a dał Bogu chwałę. jedno ten cudzoziemiec? — Łuk. 17, 18.

PRZYGOTOWANIE. — Aby uzdrowić trędowatych, o których mówi Ewangelia, wystarczał jeden akt woli P. Jezusa; niewdzięczność uleczonych tak Mu się nie podobała, iż ją zganił. O ileż bardziej musi Mu się nie podobać niewdzięczność tylu chrześcijan, dla oczyszczenia których z trądu grzechów zstąpił na ziemię i przelał wszystką swą krew przenajświętszą!… Jeśli i my w przeszłości okazywaliśmy niewdzięczność P. Jezusowi, przynajmniej odtąd bądźmy Mu wdzięczni, pamiętajmy, że wdzięczność jest źródłem nowych dobrodziejstw.

PONIEDZIAŁEK.

Nasza doskonałość polega na zgadzaniu się z wolą Bożą.

Ta jest wola Boża: poświęcenie wasze. — I Tess. 4, 3.

PRZYGOTOWANIE. — Bądźmy przekonani, iż jeden akt zupełnego i doskonałego zgodzenia się z wolą Bożą wystarcza, by duszę świętą uczynić: kto bowiem oddaje Bogu wolę własną, oddaje Mu, co ma najlepszego, i z całą prawdą może powiedzieć: Panie, nie mam nic, co bym Ci jeszcze mógł oddać. Niechaj więc wszystkie nasze pragnienia, czynności i modlitwy mają na celu zgadzanie się z wolą Bożą i spełnianie jej tak, jak w niebie się dopełnia.

WTOREK.

Jak wielkim jest nieszczęściem być pozbawionym łaski Bożej.

Bóg zarówno nienawidzi bezbożnika jak i bezbożność jego. — Mądr. 14, 9.

PRZYGOTOWANIE. — Jakie nieszczęście sprowadza grzech śmiertelny? Najpierw pozbawia nas wszystkich zasług, jakie zebraliśmy, choćby były jak największe. Następnie człowieka — dziecię Boże — czyni niewolnikiem szatana; z ukochanego przyjaciela P. Boga staje się człowiek przedmiotem jak największej nienawiści Stwórcy; z dziedzica nieba staje się grzesznikiem, skazanym na piekło. Toteż, gdyby Aniołowie płakać mogli, płakaliby nad nieszczęściem duszy, która straciła łaskę Bożą. A my będziemyż na to patrzeć obojętnie?

ŚRODA.

Zmartwychwstanie ciał na sądzie ostatecznym.

Oto tajemnicę wam powiadam: Wszyscy wprawdzie zmartwychwstaniemy, ale nie wszyscy odmienieni będziemy — I Kor. 15, 51.

PRZYGOTOWANIE. — Zabrzmi trąba i wszyscy umarli zmartwychwstaną; wezmą toż samo ciało, którym służyli P. Bogu na tej ziemi, lub Go obrażali. Jakaż jednak będzie różnica między ciałami wybranych a odrzuconych. Te będą czarne, szpetne, gnijące, tamte białe, piękne, jaśniejsze niż światłość słoneczna. A co w on dzień nas czeka?

CZWARTEK.

Czciciele Przenajśw. Sakramentu.

Kosztujcie i obaczcie, że słodki jest Pan. —Ps. 33, 9.

PRZYGOTOWANIE. — Niewątpliwie z pomiędzy wszystkich nabożeństw nabożeństwo do Przenajświętszego Sakramentu jest Bogu najmilsze, a dla nas najpożyteczniejsze. Toteż wszyscy Święci byli szczególniej rozmiłowani w tym nabożeństwie. Naśladujmy Świętych i posłuchajmy Kościoła, który nas wzywa, abyśmy skosztowali i obaczyli, jak słodki i miły jest Pan.

PIĄTEK.

Dla zbolałego Serca P. Jezusa jest pociechą żarliwość o zbawienie dusz.

P. Bóg… ucieszy się w swych sługach. — II Mach, 7, 6.

PRZYGOTOWANIE. — Jedynym powodem cierpień Serca Jezusowego jest zguba dusz, które obrażają to Serce, zamiast Je miłować. Pociecha, jakiej P. Jezus od nas się domaga, na tym polega, byśmy Mu pomagali do pozyskania dusz. Starajmy się więc pocieszać to najukochańsze Serce Jezusowe; jeśli zaś nic innego uczynić nie możemy, prośmy przynajmniej P. Jezusa, aby dał Kościołowi żarliwych kapłanów.

SOBOTA.

N. P. Maryja wyjednywa wytrwanie swym czcicielom.

Którzy przez mię działają, nie zgrzeszą. — Ekl. 24, 30.

PRZYGOTOWANIE. — Skoro jest prawdą, że wszystkie łaski spływają na ludzi przez ręce Maryi, to i to jest prawdą, iż tylko za Jej pośrednictwem możemy spodziewać się ostatecznej wytrwałości i rzeczywiście ją otrzymać. Jeśli więc chcemy się zbawić, miejmy nabożeństwo do tej dobrej Matki; uciekajmy się do Niej we wszystkich naszych potrzebach, szczególniej zaś w pokusach.

św. Alfons Maria de Liguori

Rozmyślania na …

… dzień Narodzenia N. P. Maryi (8 września)

Któraż to jest, która idzie jako zorza powstająca? — Pieśń, 6, 9.

PRZYGOTOWANIE. — Dziecina niebiańska przychodzi na świat z przeznaczeniem, iż stanie się Matką Boga; dlatego rodzi się tak ubogacona w łaski, że Jej świętość przewyższa świętość wszystkich razem Aniołów i Świętych. Wzbudźmy akt żywej wiary w tę niewypowiedzianą godność Maryi, podziwiajmy Ją i dziękujmy P. Bogu w Jej imieniu. Cieszmy się i pomnażajmy w ufności: w tym samym bowiem czasie, gdy Najśw. Panna została przeznaczona na Matkę Odkupiciela, wyznaczoną również została na orędowniczkę rodzaju ludzkiego i szafarkę wszystkich łask niebiańskich.

św. Alfons Maria de Liguori

Do nowoczesnych katolików list prywatny

Ostatni okres przyniósł znaczący wybór różnych listów duszpasterskich, oświadczeń i wypowiedz postępowych pasterzy i arcypasterzy Kościoła w Polsce. Odezwy te autorzy redagują w formie specyficznego żargonu, z którego nic jasno nie wynika. Ewangeliczne „tak, tak” zastępuje się jakby porozumiewawczym mrugnięciem, że niby wszyscy wiemy, o co chodzi.

Przykładowo, przed nowym rokiem szkolnym Episkopat zalecił/nakazał (?) rodzicom wypełniać deklarację o braku zgody na lekcyjną seks-edukację swoich dzieci. Z kolei, „stanowisko biskupów”, z końca sierpnia, odnosi się do narastającej liczby profanacji, które „obrażają uczucia wiernych”. O ile pierwszy dokument, zamiast potępić decyzję władz edukacyjnych, właściwie sankcjonuje te skandaliczne zarządzenie, to następny już wprost pomija Boga i transcendenty wymiar profanacji.

Kościół Katolicki zawsze zachęcał wiernych do cierpliwego niesienia krzyża. Święci wręcz modlili się, by ich obrażano i poniżano, albowiem to właśnie droga krzyżowa wiedzie do nieba. Uświęćmy Episkopat krzyżem braku niedzielnej tacy.

Maksymilian Zamm

W sprawie deklaracji: https://dlarodzicow.ordoiuris.pl/

Bajerze – wrzesień 2019

Początek września niesie ze sobą następujące ogłoszenia:
– we wtorek, 3 września 2019, w święto Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy (w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X święto patronalne 1 kl.), z uwagi na trwające rekolekcje, Msza św. zostanie odprawiona o godzinie 18:00 (nie o 19:00, jak zostało wcześniej podane);
– w Pierwszy Piątek Miesiąca, 6 września 2019, o godz. 18:00 Godzina Święta (adoracja Najświętszego Sakramentu), zaś o godz. 19:00 Msza św.;
– w Pierwszą Sobotę Miesiąca, 7 września 2019, o godz. 18:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, następnie o godz. 19:00 Msza św.;
– w 13. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 8 września 2019, Msze św. o stałej porze, tj. o godz. 9:00 i 11:00.

3 września – św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy

W dniu 3 września obchodzimy wspomnienie św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy 3 kl. (w Bractwie Kapłańskim św. Piusa X jest to święto patronalne – 1 kl.).

W Bajerzu w tym dniu Msza święta o godz. 19:00 18:00 (zmiana!).

Święty Piusie X – módl się za nami!

św. Pius X , papież