Czas jest bliski.

Nie bez symbolicznych, acz realnych problemów, odbyła się na dniach religijna akcja „Polska Pod krzyżem”. Jej organizatorem była Fundacja Solo Dios Basta i przychylność Diecezji Włocławskiej. Wcześniej planowano to ważne spotkanie na Świętym Krzyżu (Łysej Górze), lecz napotkano na obiekcje miejscowych ojców oblatów.

Fundacja już wcześniej potrząsnęła sumieniem narodu organizując m. in. Różaniec do granic” i „Wielką pokutę”. Akcje te, jak się zdaje, poruszyły wiernych nie tylko z Polski. A, chyba i obecne spotkanie wzbudziło szeroką intencję katolików.

Nie ma wątpliwości, że istotę tej pokutnej modlitwy zamknął w jednym zdaniu współorganizator, Leszek Dokowicz: „… zaczęto traktować grzech jak zabawę”. I jeszcze jeden cytat, który niech służy za konkluzję tego felietonu: „Podtrzymywanie świata, w którym ludzie rodzą się dla piekła, a nie dla nieba, nie ma z punktu widzenia Pana Boga żadnego sensu”.

Maksymilian Zamm

Polska pod krzyżem.

Dodaj komentarz