Rozmyślanie na …

… dzień Wniebowzięcia N. P. Maryi (15 sierpnia)

Stanęła Królowa po prawicy twej w ubiorze, złotym, obleczona w rozmaitości. — Ps. 44, 10.

P. Maryja w towarzystwie niezliczonych duchów niebiańskich z duszą i ciałem wstępuje do nieba. P. Bóg Ją błogosławi i ogłasza Królową wszechświata, wynosząc Ją nad wszystkich Aniołów i Świętych. Zastanawiając się nad chwalebnym wyniesieniem Matki Bożej, która jest również Matką naszą, ożywmy swą ufność w Jej opiekę, której nieodzownie potrzebujemy, by święcie żyć i umrzeć.

Cieszmy się, widząc Najśw. Pannę tak wywyższoną przez Boga. Niechaj nasza radość będzie zupełna, ponieważ N. P. Maryja w chwili, gdy została ogłoszona Królową świata, została również mianowana naszą orędowniczką. Jest Ona orędowniczką tak miłosierną, że podejmuje się bronić wszystkich winowajców, którzy się Jej polecają; jest zaś tak potężną wobec naszego Sędziego, iż wszystkie sprawy, które Ona popiera, mają obrót pomyślny.

O wielka, wzniosła, najchwalebniejsza Pani, padając u stóp Twego tronu, oddajemy Ci cześć na tym padole płaczu i podobamy sobie w tej niezmiernej chwale, w jaką Cię Bóg ubogacił. Teraz, gdy już jesteś Królową nieba i ziemi, nie zapominaj o nas, swych biednych sługach. Zechciej łaskawie z tego wzniosłego tronu, na którym zasiadasz, zwrócić swe miłosierne oczy na nas nieszczęśliwych.

Na podstawie „Rozmyślań” św. Alfonsa Marii Liguoriego

Dodaj komentarz