Matka nie wybacza

Na murze jednego z toruńskich cmentarzy pojawiło się nagryzmolone farbą hasło, że „Matka Ziemia ponad wszystko…”. Skojarzenie z ruchem feministycznym zdaje się oczywiste. Liczne organizacje pań „wyzwolonych” odwołują się do pogańskich wierzeń Egiptu i Celtów oraz do satanizmu.

Modny obecnie Wiccanizm oddaje część bóstwom zwanym „Boskim Królem Słońce” i „Boginią Wielką Matką” (uosabianym przez Księżyc i Ziemię). Pomysł traktowania „Gei”, jako dawczyni wszechobecnej energii, przybył z Ameryki i utrafił w gusta feministek. Obecna forma tego ruchu wyłoniła się z Ruchu Wyzwolenia Kobiet, poprzedzonego wcześniejszymi wystąpieniami sufrażystek.

A jeszcze i ostatnio, z Watykanu przykazanie dano nowe nam, że globalne ocieplenie jest grzechem ciężkim wobec Matki Ziemi. Występek ten może być zmazany jedynie poprzez sadzenie drzew, unikanie wykorzystywania tworzyw sztucznych, papieru i rozdzielanie odpadów. Jak uzasadniono: Matka nie wybacza!

Maksymilian Zamm

Dodaj komentarz