Modlitwa i praca

„…aby wszelka modlitwa i praca od Ciebie się poczynała…” prosimy Pana Boga na rozpoczęcie każdego dnia. Deklarujemy w ten sposób, że obie te czynności wykonujemy w obecności Najwyższego. Tym samym On wspomaga i nadzoruje.

Ale i odwrotnie, każda praca ma być godziwie wynagrodzona. Jednym z czterech grzechów wołających o pomstę do nieba jest właśnie pozbawienie zapłaty pracującemu. Zrównany jest z morderstwem, sodomią i ukrzywdzeniem wdowy, lub sieroty.

Aktualnym wydarzeniem stał się strajk nauczycieli, wzbudzający emocje w każdej rodzinie. Oficjalnym powodem są kwestie płacowe. I raczej ukrywa się, że wśród maturzystów tekst ze zrozumieniem potrafią przeczytać zaledwie nieliczni ze zdających.

Maksymilian Zamm

Dodaj komentarz