Judasz patronem

Policja, pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności pobicia historycznej postaci pochodzenia żydowskiego w Pruchniku. Czyn tym bardziej odrażający, że odbywał się na oczach dzieci. Były też okoliczności dodatkowe, blokowanie jezdni, nieostrożne posługiwanie się ogniem i inne…

Incydent potępiły nie tylko światowe środowiska żydowskie, ale również polscy biskupi. Kara wymierzona w Pruchniku nie licuje z godnością człowieka – orzekli hierarchowie. Pobity współpracował z ówczesną hierarchią religijną.

Wydaje się, że owa postać staje się patronem naszego Episkopatu. Toż jeszcze nie tak dawno biskupi odrzucili pomysł autolustracji postkomunistycznej. I to dużą większością głosów.

Maksymilian Zamm

Krwawy fundament pod świątynię

Pod koniec ubiegłego wieku Izrael ogłosił, że w Jerozolimie zostanie odbudowana Trzecia Świątynia Salomona. Ma ona być miejscem władcy któremu pokłonią się wszystkie, religie i wszystkie kościoły. Na potrzeby III Świątyni Salomona odtworzono już wyposażenie, przyuczono wybrane dzieci do roli kapłanów judaistycznego obrządku i wyhodowano czerwoną jałówkę, niezbędną do przywrócenia rytuału.

Warto pamiętać, że wzniesiona na miejscu ofiary Izaaka świątynia zbudowana z rozkazu Salomona była centralnym miejscem ofiarnego kultu starotestamentowego. Wraz z ofiarą krzyżową Pana Jezusa  „… rozdarła się zasłona…”, zaś samo miejsce kultu zrównano z ziemią. Według eschatologii chrześcijańskiej w odbudowanej świątyni ma zasiąść moshjach, czyli antychryst.

Dziś na wzgórzu świątynnym stoi meczet Al-Aksa, centralne miejsce kultu islamskiego, które jest główną przeszkodą dla planów odbudowy. Wyburzenie tego przybytku rozwścieczyłoby świat muzułmański. Ale oto podpalono meczet Al-Aksa w Jerozolimie, a jednocześnie katedrę Notre Dame.

Zauważmy przewrotny plan – najpierw jakiś „ultrakatolik” zabija muzułmanów w meczecie. Rychło następuje odwet w postaci ataku na kościół w Paryżu, a dalej na kościoły na Sri Lance. Wydaje się, że teraz kolej na meczet Al-Aksa, zaś światu pozostanie podziękować Izraelowi za uprzątniecie pogorzeliska na Wzgórzu Świątynnym po religijnym zacietrzewieniu muzułmańsko-chrześcijańskim i jego zagospodarowaniu.

Maksymilian Zamm

Modlitwa i praca

„…aby wszelka modlitwa i praca od Ciebie się poczynała…” prosimy Pana Boga na rozpoczęcie każdego dnia. Deklarujemy w ten sposób, że obie te czynności wykonujemy w obecności Najwyższego. Tym samym On wspomaga i nadzoruje.

Ale i odwrotnie, każda praca ma być godziwie wynagrodzona. Jednym z czterech grzechów wołających o pomstę do nieba jest właśnie pozbawienie zapłaty pracującemu. Zrównany jest z morderstwem, sodomią i ukrzywdzeniem wdowy, lub sieroty.

Aktualnym wydarzeniem stał się strajk nauczycieli, wzbudzający emocje w każdej rodzinie. Oficjalnym powodem są kwestie płacowe. I raczej ukrywa się, że wśród maturzystów tekst ze zrozumieniem potrafią przeczytać zaledwie nieliczni ze zdających.

Maksymilian Zamm

Od powietrza, głodu, wojny

Chyba wszyscy się zgodzimy z twierdzeniem, że gdzie nie ma dobra, tam pojawia się zło. Na ten oczywisty wniosek zwracali uwagę tacy doktorowie Kościoła, jak św. Augustyn, czy św. Tomasz Akwinata. Teologia zaś precyzuje, że Dobro, to właśnie Pan Bóg.

Nie za dawno, ludzie uznali, że należy oddzielić Kościół od państwa. Bo, co Boskie, to niech tym zawiaduje religia, a co cesarskie, to niech załatwia prezes rady ministrów, bank, albo inny komornik. Wiele osób głosuje, wbrew swemu interesowi, za taką wielką świecką myślą polityczną.

Zilustrujmy to choćby jednym przykładem – dawniej, gdy państwo wyznawało Dobro, podatki nie przekraczały dziesięciu procent. Wszelkie żądania przewyższające dziesięcinę traktowano jako lichwę i grzech ciężki. Dzisiaj ludzie godzą się na VATy, PITy, podatki od nieruchomości, podatki od podatku, od powietrza, moru, głodu, wojny…

Maksymilian Zamm

Rekolekcje o małżeństwie w Bajerzu

Zapraszamy na rekolekcje, które wygłosi x. Hubert Kuszpa FSSPX w Bajerzu, w dniach 12-14 kwietnia 2019.

Temat rekolekcji:
«Wielka tajemnica w Chrystusie i w Kościele.»
Małżeństwo jako fundament rodziny.

Szczegółowy program:

Piątek, 12 kwietnia 2019:
17:30   I wykład
18:30   Msza św.
Po Mszy II wykład

Sobota, 13 kwietnia 2019:
16:30   różaniec (możliwość przystąpienia do spowiedzi)
17:00   III wykład
18:00   Msza św.
Po Mszy IV wykład  

Niedziela Palmowa, 14 kwietnia 2019:
9:00   Msza św.
10:00   V wykład
11:00   Msza św. (z poświęceniem palm, bez kazania)