Pilecki o LGBT

[…] Blok nr 5 był blokiem młodocianych, mieszkali tu chłopcy piętnasto-, osiemnastoletni, których III Rzesza miała nadzieję jeszcze przekabacić. Mieli tu pewien rodzaj kursów. Leo* przychodził tu co dzień, lubił młodzież, lecz lubił chłopców … zanadto … Był zboczeńcem. Wybierał tu ofiary swego zwyrodnienia. Karmił, odżywiał, zmuszał do uległości dobrobytem albo strasząc SK, a gdy chłopca miał dosyć, jak też żeby nie mieć niewygodnego świadka zakazanego postępowania, wieszał swą ofiarę, przeważnie nocą w ustępie. […]

*Leo Wietschorek – więzień Auschwitz, nr obozowy 30, kapo, starszy obozu, kryminalista niemiecki, znał język polski

cytat za: Raport rtm Witolda Pileckiego z 1945 roku; w: Adam Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014, s. 279

Witold Pilecki w Auschwitz