Powrót do tradycji pilnie potrzebny

Jednym z sakramentów, który powinni znać świeccy jest chrzest. Po to, aby wiedzieć jak go w sposób ważny udzielić, gdy w nagłych przypadkach umierający o to prosi. Podobnie, jak i inne składa się z trzech elementów: materii, intencji i formy. Dla chrztu materią jest koniecznie woda (nawet z kałuży z braku innej!), intencja – ochrzczenia i słowa w niezmienialnej formie: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Św.

Jakakolwiek zmiana formy, materii, lub intencji skutkuje nieważnością sakramentu, który przecież usposabia duszę. Prześledźmy to na przykładzie zmiany w rytuale święceń kapłańskich, jakich dokonano pięćdziesiąt lat temu. Słowa konsekracji zostały zmienione na cokolwiek niejasne, co sprawiło, że intencja ustanowienia kapłana, czy biskupa, stała się równie niejasna.

Zobaczmy teraz skutki. Oto wobec satanistycznej imprezy, jaka odbyła się w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej na rozpoczęcie Wielkiego Postu zabrakło ojcowskiego upomnienia ze strony duchowych opiekunów diecezji lub parafii. Więcej, na ekspiacyjnym różańcu nie pojawiło się miejscowe duchowieństwo…

Może pora przywrócić tradycyjny ryt święceń?

Maksymilian Zamm