Jeszcze o sakramentach…

Zastrzeżenia wywołała opinia na temat nowoczesnych święceń kapłańskich i biskupich wyrażona we wcześniejszym felietonie. Że nie zrozumiała. I, że niby, dlaczego?

Zatem: tradycyjna formuła sakramentu kapłaństwa wyrażała jasno, że wyświęca się kapłana dla sprawowania kultu Bożego. Nowoczesna formuła zaś mówi o wyświęcaniu przewodniczącego zgromadzenia ludu Bożego.

Zobaczmy, bo różnica dosyć istotna. Wyświęcany na kapłana alumn może mieć intencję zostania kapłanem, a nie przewodniczącym. Ale i wtedy, nie wiadomo, jaka jest intencja wyświęcającego go biskupa.

Maksymilian Zamm

Prosimy Pana o robotników…

Wspólnota Modlitwy za Kapłanów – co to jest? Tutaj link: strona

WMZK – to duchowa pomoc dla naszych kapłanów. Nie odmawiajmy im naszego hojnego wsparcia. Modlitwę najlepiej położyć na nocnym stoliku. Dołączyć do wieczornej rozmowy z Panem – Panem żniwa, by wysłał do nas swoich robotników – licznych, świętych robotników.

Modlitwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus za kapłanów

O Jezu, Wieczny i Najwyższy  Kapłanie, miej swoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalane ich namaszczone dłonie, które codziennie dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj w czystości ich wargi, które są czerwone od Twojej Najdroższej Krwi. Zachowaj w czystości i wolności od spraw ziemskich ich serca, naznaczone wzniosłym piętnem Twojego pełnego chwały kapłaństwa. Pozwól im wzrastać w miłości i wierności Tobie i strzeż ich przed skażeniem świata. Dałeś im siłę przemiany chleba i wina, daj im także siłę przemiany serc. Pobłogosław ich pracę bogactwem owoców i obdarz ich następnie koroną wiecznego żywota. Amen.

Święci Młodziankowie, módlcie się za nimi!

Aby się dać zapisać – udaj się tutaj.

Na pasku postępu… czyli o Noblu dla Owsiaka

„Wie pan, nie było innego wyjścia, sponsor poprosił, a i inni też podpisywali, co to komu szkodzi, poprzeć dobry projekt. A i w świecie dobrze o nas powiedzą, zaszczyt taki, i to już, wie pan, tyle lat zbierają te dzieciaki te grosze do pudełek. Święty człowiek, panie, bardzo dobry człowiek. A te serduszka, takie ładne – czerwone. A serce – to chyba każdy ma, co nie? I ten Nobel, to też był dobry człowiek. No, panie – a – i papieżowi – to też – naszemu – chcieli dać tego Nobla, tylko go ten, no, Bolek ubiegł.”

Także – dobry projekt…

Na pasku postępu idą zgodnie wszyscy nasi miluśińscy, nasi idole, nasze medialne ałtorytety [korekta – proszę nie poprawiać!], nasi pobożni i nasi zabawni, dzielni i zdolni. Idą zgodnie, ramię w ramię. Może nawet maszerują, czy nie ze szturmówkami? Oczywiście – ze szturmówkami postępu, w postępowym kształcie odpowiednich serduszek…

Tak dla pamięci – popatrzmy sobie, kto idzie w tej drużynie. I zapamiętajmy te nazwiska.

I nigdy już nie dajmy się nabrać. Na cokolwiek będą chcieli nas namówić ludzie idący na pasku…

Argentum

Pilecki o LGBT

[…] Blok nr 5 był blokiem młodocianych, mieszkali tu chłopcy piętnasto-, osiemnastoletni, których III Rzesza miała nadzieję jeszcze przekabacić. Mieli tu pewien rodzaj kursów. Leo* przychodził tu co dzień, lubił młodzież, lecz lubił chłopców … zanadto … Był zboczeńcem. Wybierał tu ofiary swego zwyrodnienia. Karmił, odżywiał, zmuszał do uległości dobrobytem albo strasząc SK, a gdy chłopca miał dosyć, jak też żeby nie mieć niewygodnego świadka zakazanego postępowania, wieszał swą ofiarę, przeważnie nocą w ustępie. […]

*Leo Wietschorek – więzień Auschwitz, nr obozowy 30, kapo, starszy obozu, kryminalista niemiecki, znał język polski

cytat za: Raport rtm Witolda Pileckiego z 1945 roku; w: Adam Cyra, Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz, Warszawa 2014, s. 279

Witold Pilecki w Auschwitz

Schody do Nieba

Schody w malutkiej kaplicy ss. Loretanek w Santa Fe w Nowym Meksyku przyciągają tłumy turystów – ludzi wierzących i nie wierzących. Zbudowane są w kształcie ślimacznicy, bez użycia gwoździ i nie posiadają słupa podpierającego konstrukcję. Według praw fizyki powinny się zawalić już pod ciężarem jednej osoby, tymczasem służą bez żadnej naprawy już ponad sto lat, a ich wykonanie przypisuje się św. Józefowi.

Wydarzenie miało swój początek w 1874 r., gdy miejscowy ordynariusz zamówił kaplicę dla zaproszonych do diecezji zakonnic. Gdy budowa była na ukończeniu, ktoś zamordował architekta, a nikt nie chciał się podjąć wykonania schodów na niewielkiej powierzchni małej kaplicy. Siostry w tej intencji rozpoczęły nowennę do św. Józefa.

Bodajże w dzień po zakończeniu modlitwy pojawił się staruszek z osiołkiem, żeby zaoferować pomoc. Pracował w samotności trzy miesiące, po czym zniknął pozostawiając ukończone dzieło. Jak oceniają fachowcy, dziś trzeba by kilku cieśli, jednego lub dwóch inżynierów, precyzyjnych aparatów mierniczych i specjalnych narzędzi do naginania drzewa pod żądanym kątem…

Św. Józefie, opiekunie Kościoła módl się za nami.

Maksymilian Zamm

Schody w Kaplicy ss. Loretanek w Santa Fe w Nowym Meksyku

Powrót do tradycji pilnie potrzebny

Jednym z sakramentów, który powinni znać świeccy jest chrzest. Po to, aby wiedzieć jak go w sposób ważny udzielić, gdy w nagłych przypadkach umierający o to prosi. Podobnie, jak i inne składa się z trzech elementów: materii, intencji i formy. Dla chrztu materią jest koniecznie woda (nawet z kałuży z braku innej!), intencja – ochrzczenia i słowa w niezmienialnej formie: Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Św.

Jakakolwiek zmiana formy, materii, lub intencji skutkuje nieważnością sakramentu, który przecież usposabia duszę. Prześledźmy to na przykładzie zmiany w rytuale święceń kapłańskich, jakich dokonano pięćdziesiąt lat temu. Słowa konsekracji zostały zmienione na cokolwiek niejasne, co sprawiło, że intencja ustanowienia kapłana, czy biskupa, stała się równie niejasna.

Zobaczmy teraz skutki. Oto wobec satanistycznej imprezy, jaka odbyła się w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej na rozpoczęcie Wielkiego Postu zabrakło ojcowskiego upomnienia ze strony duchowych opiekunów diecezji lub parafii. Więcej, na ekspiacyjnym różańcu nie pojawiło się miejscowe duchowieństwo…

Może pora przywrócić tradycyjny ryt święceń?

Maksymilian Zamm

Bajerze: 11-17 marca 2019

Od poniedziałku (11 marca) do czwartku (14 marca) w Kaplicy w Bajerzu o godz. 18:30 – Godzina Święta (adoracja Najświętszego Sakramentu).

W tym tygodniu przypadają Suche Dni Wielkiego Postu – środa, piątek i sobota. Przypadają one zawsze po Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu. Są to szczególne dni postu (ścisłego), skupienia, pokuty, ściśle związane z męką Jezusa Chrystusa. W środę Judasz zdradzi Zbawiciela, a przywódcy ludu odbyli naradę przeciwko Jezusowi i postanowili go zgładzić. Piątek to dzień ukrzyżowania i śmierci Pana Jezusa. Sobota z kolei to dzień gdy ciało Chrystusowe przebywało w grobie.

W piątek, 15 marca 2019, nabożeństwo Drogi Krzyżowej o 18:30.

W 2. Niedzielę Wielkiego Postu, 17 marca 2019, Msze św. o 8:00 i 11:00.