Bajerze – marzec 2019

W Pierwszy Piątek Miesiąca, 1 marca 2019, o 18:00 Godzina Święta (adoracja Najświętszego Sakramentu), o 19:00 Msza św.

W Pierwszą Sobotę Miesiąca, 2 marca 2019, Msza św. o 19:00, następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu.

W Niedzielę Pięćdziesiątnicy, 3 marca 2019, Msze św. o 8:00 i 11:00.