Święcenia subdiakonatu w Zaitzkofen – 17 marca 2018

Kolejny krok do kapłaństwa uczynił nasz „toruński” kleryk – Bartosz Tokarski. Informacja i zdjęcia z uroczystości: tutaj i tutaj.

Polecamy gorąco w modlitwie naszych kapłanów i kandydatów do kapłaństwa!

Panie, daj nam wielu świętych kapłanów!