Bajerze – zamiana

Począwszy od najbliższej niedzieli, 22 kwietnia 2017, w Kaplicy w Bajerzu uroczysta Msza św. będzie odprawiana o godzinie 9:00 (śpiewana), zaś o 11:00 – recytowana, zatem odwrotnie, niż dotychczas.

I jeszcze: Sanctus i Agnus Dei:

I na koniec: