Decyduj i walcz!

Najnowsza (ciągle) książka Dariusza Zalewskiego – publicysty, pedagoga, autora książek i artykułów popularyzujących klasyczną myśl wychowawczą, twórcy i redaktora strony internetowej www.edukacja-klasyczna.pl – „Decyduj i walcz! Podstawy formowania charakteru.” została nam przesłana i jest dostępna w Toruniu.

Książka zachęca do podjęcia trudu pracy nad sobą i jednocześnie wskazuje kierunki działań oraz metody osiągania wyznaczonych celów. Podejmowana tematyka dotyczy: roztropności i dokonywania właściwych wyborów, sposobów motywowania, technik pracy nad charakterem, radzenia sobie z częstymi wadami (niepunktualność, marnowanie czasu, obmowa, plotkarstwo, gniew, nadmierna troskliwość, obżarstwo itp.). Omawia też znaczenie formacji intelektualnej oraz wskazuje możliwości tkwiące we właściwym posługiwaniu się słowem (retoryka).

de_i_walcz_ok_1de_i_walcz_ok_2

Aby zamówić książkę – wystarczy sms: 888 841 433.

zl5_R_thumbzl5_R_thumbzl5_R_thumbzl1_R_thumb