Siedmiokroć wysławiam Ciebie Maryjo, Tomasz A. Żak

Wiele możemy się o Matce Bożej dowiedzieć z godzinek. Trzeba tylko w treść tej dawnej, tradycyjnej modlitwy głębiej wniknąć, trzeba zapytać skąd się ta modlitwa w skarbcu modlitw Kościoła wzięła. Jaka była jej geneza, jaka jest jej wewnętrzna budowa, a także, jak można wytłumaczyć przebogatą jej symbolikę. I to właśnie w swej książce uczynił autor.

Szata graficzna i układ książki odwołują się do siedemnastowiecznych starodruków, które wyjątkowo pięknie i z należną czcią definiowały w sobie chwałę Bożą.

Wszystkie ilustracje w niniejszym wydawnictwie to ryciny, które pochodzą z przepięknej książki zatytułowanej „Officium Beatae Mariae Virginise”, a wydanej w roku 1630 przez słynną niderlandzką oficynę Plantiniana.

Książkę można nabyć tu: http://www.tedeum.pl/tytul/1320,Siedmiokroc-wyslawiam-Ciebie-Maryjo