Rekolekcje ignacjańskie – Bajerze, 26-31 sierpnia 2013

Najbliższa – w znaczeniu czasu i przestrzeni – okazja do odbycia ćwiczeń duchownych metodą św. Ignacego Loyoli – już od poniedziałku 26 sierpnia 2013, w ośrodku rekolekcyjnym w Bajerzu koło Chełmna.

Szczegółowe ogłoszenie: http://www.piusx.org.pl/komunikaty/2013/116

Ćwiczenia duchowne

 


O rekolekcjach ignacjańskich: 
http://www.piusx.org.pl/rekolekcje-ignacjanski
e