Dni wielogłosu

Właśnie, dopiero co, zakończył się tzw. dzień dialogu z judaizmem. Religia ta powstała kilkadziesiąt lat po ukrzyżowaniu Chrystusa, jako zaprzeczenie Jego zbawczej misji. Warto zauważyć, że słowo dialog, w nowoczesnej religii, na podobieństwo lewackiej taktyki podmiany znaczeń, zmieniło swoją wymowę i oznacza obecnie „dwugłos”.

Począwszy od Vaticanum II termin dialog zakradł się do słownictwa współczesnych katolików i stał się narzędziem utworzenia jakiejś przyszłej synkretycznej religii. Zachęca się katolików do „prowadzenia dialogu” z członkami fałszywych religii, co ma doprowadzić do „wspólnie podzielanych wartości oraz poszanowanie różnic„. Takie rozumienie wyjaśnia, a nawet pochwala modlitewne spotkania, nawet z Synagogą Szatana.

Główną postacią był naczelny rabin Polski, Michael Schudrich, znany z lobbowania „zwrotu” mienia bezspadkowego organizacjom żydowskim. Jest to zrozumiałe stanowisko, jak bowiem poucza Talmud „Dobra nieżyda są jak gdyby czymś oddanym na łup i kto pierwszy przychodzi, ma do nich prawo” (Choszen hamiszpat, § 156, 5). Przewodnim hasłem Dni Judaizmu były słowa zaczerpnięte z Księgi Izajasza (Iz 55,8) „Moje myśli nie są myślami waszymi„, cóż właściwie wypada się z tym hasłem zgodzić.

Mskymilian Zamm

Sprzedaj płaszcz

„Kto nie ma [trzosa], niech sprzeda swój płaszcz i niechaj kupi miecz!” (Łk 22, 36). Płaszcz w symbolice biblijnej oznacza to, co człowiekowi jest niezbędne do przeżycia Z tego też powodu prawodawstwo Starego Testamentu, choć zezwalało na wzięcie w zastaw płaszcza, nakazywało zwrócenie go przed zachodem słońca (Wj 22,25-26; Pwt 24,10-13; zob. także Wj 22,1-3).

W Nowym Testamencie zrzucenie płaszcza przez niewidomego Bartymeusza jest analizowane jako symboliczne przedstawienie porzucenia starego życia i rozpoczęcia nowego, przemienionego łaską Jezusa (Mk 10,46-52). Tymczasem Pan Jezus na chwilę przed pojmaniem mówi do swoich uczniów, ważniejszy od ubrania jest miecz.

Zauważmy, Apostołowie wyciągnęli dwa miecze. Widząc to, Pan Jezus powiedział – to wystarczy. Były to ostatnie słowa publicznego nauczania, które w sensie duchowym oznaczają Stary i Nowy Testament, natomiast w wymiarze doczesnym nakaz obrony przed wilkami.

Maksymilian Zamm

Giwera (kalibru kasztan)

Toruń – publiczny różaniec

Zapraszamy do udziału w różańcach publicznych w Toruniu:

SOBOTY: publiczne różańce – pikiety ” STOP EKSPERYMENTOM MEDYCZNYM
PFIZERA NA POLSKICH DZIECIACH OD 6-MIESIĄCA ŻYCIA”
Pomnik Kopernika, chodnik od strony Ratusza
Staromiejskiego, Starówka, godz. 15 – 16 30 (3 części różańca)

DNIA 15-GO KAŻDEGO MIESIĄCA : ” PUBLICZNY RÓŻANIEC O ODNOWĘ
MORALNĄ NARODU POLSKIEGO ” ze szczególnym wynagradzaniem Bogu za
grzech aborcji i deprawacji młodego pokolenia przez środowiska LGBT
Pomnik Kopernika, Starówka, godz. 17 – 17 45 (1 część różańca).

Bajerze – rekolekcje adwentowe 2021

Rekolekcje adwentowe w dniach 10-12 grudnia na temat : „Wiara w życiu codziennym” poprowadzi x. Krzysztof Gołębiewski FSSPX.

Porządek:

Piątek 10 grudnia
17.30 różaniec, możliwość spowiedzi
18.00 Msza św.
18.45 Nauka I

Sobota 11 grudnia
16:45 Możliwość spowiedzi
17:15 Nauka II
18.00 Msza św.
18.50 nauka III

Niedziela 12 grudnia (3. Niedziela adwentu)
07.00 Msza św. czytana (kazanie nauka IV)
09.00 Msza św. śpiewana (kazanie nauka IV)
11.00 Msza św. czytana (kazanie nauka IV)

Toruń, Grudziądz – listopad 2021

W niedzielę 14 XI 2021 AD Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Grudziądzu o godz. 16:00 (niestety ponownie bez celebracji w Toruniu).

W niedzielę 21 XI 2021 AD, ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Msza św. w tradycyjnym rycie zostanie odprawiona w Toruniu o 14:00.

Serdecznie zapraszamy,
Z Panem Bogiem!

Proroctwa

Wizjoner ze Światowego Forum Ekonomicznego, niejaki Klaus Schwab, zapowiada zniesienie prawa własności sloganem: „Nic nie będziesz miał, ale będziesz szczęśliwy”. W takie proroctwa należy wierzyć. Wizjoner już wcześniej przepowiedział ogólnoświatową zarazę, zaś kolejna jego przepowiednia dotyczy ogólnoświatowego kryzysu energetycznego.

I, owóż, jak wynika z doniesień, rządy Niemiec i Austrii już przygotowują swoich obywateli do takiego scenariusza, że należy mieć zapas wody pitnej i przygotowane ciepłe ubranie w przypadku braku ogrzewania. Toż samo w Chinach, gdzie występują niedobory prądu, a władze apelują o zabezpieczanie żywności wobec możliwości przerwania łańcucha dostaw. Niechybny los czeka i Polskę, która w szkockim Glasgow podczas szczytu klimatycznego zadeklarowała odejście od węgla i reglamentację energii elektrycznej.

Zauważmy związki przyczynowe – po ogłoszonej zarazie przyjdzie głód, a w końcu wojna. A wcześniej ujrzeliśmy ohydę spustoszenia, zalegającą miejsce święte(Mt 24, 15), gdy w Watykanie intronizowano demona Pachamama. Już teraz widać nadchodzący wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, ani nie będzie (Mt 24, 21)?.

Maksymilian Zamm