Publiczny różaniec – 15 października 2020, godz. 17:00

Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi organizuje publiczny różaniec na Rynku Staromiejskim (przy Koperniku) w czwartek, 15-go października 2020, o godz. 17:00.

Kto się modli – ten się zbawi, może też przyczyni się do zbawienia bliźnich.
Publiczna modlitwa to też świadectwo wiary. Kto ma siły, niech chwyta różaniec.

O miłości do imigrantów

Najważniejsza jest miłość, nakazuje przykazanie Boże. Zgadzają się z tym nawet heretycy, a i ateiści chętnie odwołują się do tego nakazu, choć z cielesnych i przyziemnych powodów. Dla katolików zaś jest to jakby mapa drogowa, wyznaczająca prawą ścieżkę między zasługą, lekkomyślnością, brawurą, lub nawet bezmysłem.

Oto, z przykazania miłości wynikają stosunki międzyludzkie. Święty Tomasz z Akwinu zauważa, że grzeszny i ograniczony człowiek nie jest w stanie świadczyć dobra wszystkim. Dlatego w pierwszej kolejności ma czynić dobro najbliższym, zaś innym w dalszej hierarchii.

I takież jest społeczne nauczanie Kościoła Katolickiego, bowiem Księga Wyjścia powiada: „Przybysza (advenae) nie będziesz gnębił”; oraz „Przechodniów (peregrini) nie będziesz uciskał”. Wyjaśnia to artykuł trzeci zagadnienia 105 Sumy Teologicznej: „Obcowanie ludzi z obcymi sobie może układać się w dwojaki sposób: pokojowo albo wrogo…” z czego wynika, że każdy naród ma prawo do decydowania, kogo z przybyszy można przyjmować. Jest to zasada dobra wspólnego.

Maksymilian Zamm

Dr Anna Mandrela – 22 października 2020, godz. 18:00

Rota Niepodległości Toruń zaprasza na spotkanie z autorką książki pt. Duchowość i charakter Witolda Pileckiego, panią dr. Anną Mandrelą.

Sala konferencyjna Hotelu Meeting (Hala Sportowo-Widowiskowa ARENA Toruń), ul. Bema 73/89. Spotkanie rozpoczyna się o godz. 18:00.

Powietrze morowe

Gdy rząd nakazuje alert i troskę o zdrowie innych,warto wspomnieć choć drobny fragment instrukcji, jak się dawniej zabezpieczano na czas zarazy. „Jak rozpoznać i jako się sprawować” – porady Sebastiana Petrycego z Pilzna, wydane w Krakowie, Roku Pańskiego 1613 (za stroną staropolska.pl).

NAUKA, JAKO SIĘ SPRAWOWAĆ CZASU MOROWEGO POWIETRZA

Ochrona dwie rzeczy ma w sobie. Naprzód umieć się rządzić w tych rzeczach, przez których nie możemy się obejść. Jako są sześć takich rzeczy: Mieszkanie, które by broniło nas od zarazy. Jadło i picie. Spanie i czucie. Praca i wytchnienie. Odbycie pełności i napełnienie. Namiętność, abo obyczaje dobre.

Druga, mieć gotowe niektóre ratunki z lekarstw, które by się sprzeciwiały zarazie. Ale pierwej powiem, jako powietrze poznać.

JAKO POZNAĆ POWIETRZE MOROWE

Powietrze morowe, … poznawamy z uprzedzonych znaków tych: Szkodliwe odejście od rozumu. Kiedy ptacy, abo źwierzęta uciekają z swoich gniazd… Kiedy ryby pośnione gęsto pływają po stawiech abo po rzekach… Cuchnienie i smród z ust, zwłaszcza jeśli przedtym nie było. Dosyć, że będzie, który z tych znak, choć nie wszytkie będą…

OCHRONA POWIETRZA PRZEZ PORZĄDNE ŻYCIE

Napotrzebniejszą powszechną przestrogę naprzód położę. Do Pana Boga się uciecz z pokutą i prośbą, bo on sam taką plagę na ludzi dopuszcza. Bez jego woli nie zstaje się nic. Żadna ochrona nie pomoże, gdy jego łaski i straży nad nami nie będzie.

Odnalazł: Maksymilian Zamm

Temat najbliższego wykładu ks. Wawrzyna

Temat najbliższego wykładu ks. Jakuba Wawrzyna w Toruniu:

Terror współczesnych „wolności”. Czyli o prawdziwej wolności po katolicku.

Czas:
16 października 2020
godz. 18:00

Miejsce:
Sala konferencyjna Hotelu Meeting (HS-W Arena Toruń) ul. gen. Bema.
(parking i wejście od tyłu budynku)

Nadzieja w światełku

W ponurym tunelu rzeczywistości pojawia się światełko, bowiem rząd wprowadza nowe podatki, zwane dla niepoznaki „opłatami”. Zatem: od cukru, by dbać o zdrowie obywateli; na wodę deszczową, by przeciwdziałać suszy; od psów, by poprawić bytowanie tych zwierząt… A nie koniec to „opłat”, w obliczu katastrofalnego deficytu budżetowego, do jakiego doprowadzono rabunkową polityką gospodarczą.

Wydaje się, że rząd nie ma pieniędzy na utrzymanie limuzyn służbowych i podwyżek własnych pensji. A przecie ludzie mają jakieś tam ukryte „zaskórniaki”. Tylko nie chcą tego przekazać na swoich reprezentantów z powodu jakiegoś śmiesznego poczucia własności.

Ale, gdzie tu światełko? Owóż, rząd najpewniej nie będzie miał pieniędzy na zakup przymusowej szczepionki, niewiadomego działania i składu. Chyba, że wyda rozporządzenie o obowiązkowym zakupie przez obywateli, pod grozą restrykcji społecznych.

Maksymilian Zamm

Miejsca bezwodne

Mt 12, 43: „Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, chodzi po miejscach bezwodnych…

Jeszcze do niedawna rozum nakazywał poszukiwania dobra, piękna, sprawiedliwości i innych wartości wynikających z trzydziestu trzech przymiotów Boskich. Kryteria te pozwalały oddzielić bowiem sprawy godziwe, od nieprawych. I było pewne, iż jeśli coś wygląda, jakby pochodziło z piekła, to na pewno stamtąd pochodzi.

Ale, oto przybliżył się czas. Wyznawcy piekła na tyle się umocnili, aby po krańce ziemi głosić fikcyjną pandemię. A wszystko, by nałożyć ludziom na usta maski, iżby upodobnić ich do niewolników, przez symbol zniewolenia.

W ten sposób nic już nie stoi na przeszkodzie, by legalizować wszelkie zboczenia zawarte w ideologii LGBT, już wkrótce pedofilię, a nawet nekrofilię (wiązaną wcześniej z głębokim upośledzeniem umysłowym). A jeszcze dalej legalizację rabunku, gwałtu i przemocy. Wobec takiego zła powinien głos podnieść Kościół instytucjonalny, ale ten ma do zaoferowania jedynie płyn dezynfekujący, bo stał się miejscem już nawet bez wody święconej.

Maksymilian Zamm