Pod specjalnym nadzorem

„A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj. (2 Tym 3,1-5)

Jak ktoś kiedyś słusznie zauważył, niegdyś dzieci przysłuchiwały się rozmowom dorosłych i od tego nabierały rozumu. Dzisiaj dzieci wtrącają się do rozmowy dorosłych przez co dorośli głupieją. Obowiązujący kult młodości nakazuje osobom w starszym wieku, zamiast dzielić się mądrością i zdobytym doświadczeniem, raczej małpować ubiór i zachowanie nastolatków.

W jakiś przedziwny, szatański sposób, nastąpiło odwrócenie, ról, pojęć i zachowań. Oto lekarze w obliczu zagrożenia zdrowia publicznego odmawiają swojej wiedzy i wizyt u pacjenta. Może to zresztą dobrze, bo wiedza ta nie stoi na jakimś medycznym poziomie i dawniejszy maturzysta byłby w stanie obnażyć żenujące braki wykształcenia.

Do tak ogłupiałego społeczeństwa adresowany jest już kolejny przekaz medialny o nowym ataku wirusa. Mimo środka lata i słonecznych promieni UV, które niszczą wszelkie drobnoustroje. Jakby w opozycji, z zapowiedzi prasowych płynie wniosek, że tym razem od maseczek na twarzy będą zwolnieni już chyba tylko ci pod respiratorami.

Maksymilian Zamm

O uczciwości postępowej

W przedziwny sposób stały się popularne róże „nowomowy” stanowiące jakiś rodzaj głupactwa. Mamy więc przykładowo zabawny zwrot „sprawnych inaczej”, albo „afro-amerykanów”, czy w końcu „skrajną prawicę”. Zbitka słów zresztą zupełnie bezsensowna, bo jak może ktoś być umiarkowanie prawym, albo uczciwym, ale bez przesady.

Zmianę znaczenia słów zawdzięczamy pewnemu włoskiemu komuniście, który wymyślił strategię zmian kulturowych właśnie poprzez odwrócenie pojęć. Dobro ma się kojarzyć z uciskiem, zaś na czyny naganne używa się określeń raczej pozytywnych. Nawet ekonomia posługuje się słowem „pieniądz”, choć w istocie jest to tylko bon towarowy tracący zresztą systematycznie na wartości.

Są to kwestie, o których wszyscy wiedzą i się na to godzą. A trzeba pamiętać, że powtarzanie takich bredni oddala od rzeczywistości. Więcej, i od prawdy, która mieści się wyłącznie w osądzie zgodnym z rzeczywistością.

Maksymilian Zamm

Dla przypomnienia – tak wyglądały kiedyś pieniądze.

I myśl unosiła się nad wodami

Odkąd postępowa myśl społeczna wymyśliła ustrój, jakiego świat nie widział, rozwinął się też kalendarz świąt nowoczesnej, świeckiej religii. Początkowo były to zdaje się tylko dwie międzynarodowe uroczystości, a mianowicie Dzień Kobiet i Pierwszy Maja. Była jeszcze rocznica Wielkiej Rewolucji Październikowej, ale tę datę obchodzono chyba tylko lokalnie.

Od tamtego czasu postęp przyspieszył i obecnie nie ma dni nieświątecznych. Mamy więc „Dzień Gumy do Żucia”, „Dzień Świstaka” „Światowy Dzień UFO”, czy „Światowy Dzień Dumy Gejowskiej”. Nie są to jednak dni wolne od pracy, no może poza Dniem Ludzi Pracy.

Zwracając się do kilkuset osób zgromadzonych na placu Świętego Piotra Biskup Rzymu przypomniał, że w niedzielę przypada Międzynarodowy Dzień Morza. Z tej okazji myśl Franciszka uniosła się nad wodami, do Stambułu i była smutna. Ot, takie duchowe uniesienie w związku z dekretem prezydenta Erdogana o przekształceniu dawnej świątyni chrześcijańskiej Hagia Sophia w meczet muzułmański.

Maksymilian Zamm

Popis: reaktywacja

Farsa wyborcza na najwyższego urzędnika w państwie „teoretycznym” – jak ocenił Polskę niegdysiejszy min. MSW Sienkiewicz – miała miała tym razem odpowiednio kabotyńską oprawę. Odbyła się jakby dwukrotnie i jakby pod rygorem względów septycznych. Można powiedzieć, że głównym kontrolerem parodii był SanEpid, a patronowało Ministerstwo Chorych na kowida.

Sporo katolików zapowiadało, że będzie głosować na „mniejsze zło”. Inni, co ostrożniejsi, w wyborach w ogóle nie wzięli udziału ani razu. Zresztą słusznie, no, bo jak głosować na „zło”?

Jak łatwo się domyślać, wynik i tak nie budzi wątpliwości, bo o tym decydują właściciele, czyli Ameryka. Tam też bowiem zarejestrowano swego czasu Polskę jako organizację handlową, czego dokonało polskie MSZ, zaś aprobował podpisem poddany korony brytyjskiej, pełniący u nas ówcześnie funkcję finantzministra, Jan Anthony Vincent-Rostowski. O interesy i zyski dba zaś zarząd miejscowy, czyli – jak to określił wysoki urzędnik kościelny w homilii na Jasnej Górze – współcześni ewangeliści, Łukasz i Mateusz, choć nie dodał, że także apostoł Dudasz z Polin.

Maksymilian Zamm

Bajerze – 4. Niedziela po Zesłaniu Ducha Św.

Tydzień następujący po 4. Niedzieli po Zesłaniu Ducha Św. przynosi kolejno Msze św. i nabożeństwa:

W poniedziałek, 29 czerwca 2020, w święto śś. Apostołów Piotra i Pawła, Msze św. zostaną odprawione o godz. 7:00 i 19:00.

W środę, 1 lipca 2020, w święto Najdroższej Krwi Pana Jezusa, Msze św. o godz. 7:00 i 19:00

W czwartek, 2 lipca 2020, w święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, Msze św. o godz. 7:00 i 19:00.

W Pierwszy Piątek Miesiąca, 3 lipca 2020, o godz. 18:00 nabożeństwo, o godz. 19:00 Msza św.

W Pierwszą Sobotę Miesiąca, 4 lipca 2020, o godz. 18:00 nabożeństwo, o godz. 19:00 Msza św. 

W 5. Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 5 lipca 2020, Msze św. o godz. 7:009:00 i 11:00.

„Odkupiłeś nas Bogu przez krew Twoją … i uczyniłeś nas Bogu naszemu królestwem.” Obj. 5,9

Mógł wprawdzie Pan Jezus otrzymać dla nas zbawienie bez cierpienia; jedna Jego łza, owszem jedna modlitwa, wystarczyłyby do zbawienia nieskończonych światów. Jednakże, dla okazania nam swej miłości, Zbawiciel przelał krew swoją w najokropniejszych cierpieniach aż do ostatniej kropli. Czy ludzie odwzajemniają się Panu Jezusowi za Jego tak wielką miłość? Przynajmniej my bądźmy wdzięczni Jego najukochańszemu Sercu i zadośćuczyniąc Mu za zniewagi, jakie Mu może wyrządziliśmy, składajmy często Ojcu Przedwiecznemu przenajdroższą krew Pana Jezusa, zapłatę naszego Odkupienia.

św. Alfons Maria de Liguori

Wiadomość od Przełożonego na temat apostolatu w Bajerzu

Drodzy Wierni,

podaję do Waszej wiadomości, że apostolat Bractwa św. Piusa X w województwie kujawsko–pomorskim oddałem pod opiekę przeoratu w Gdyni, którego przełożonym jest Ks. Krzysztof Gołębiewski.

Od dnia 15 sierpnia 2020 r. kapłanem bezpośrednio odpowiedzialnym za dalszy rozwój apostolatu Bractwa w województwie kujawsko–pomorskim będzie Ks. Jakub Wawrzyn, mieszkający na stałe w przeoracie w Gdyni. Będzie on zazwyczaj przyjeżdżał w każdy czwarty weekend miesiąca do Bajerza, a jego konkretne zadanie będzie polegało na:

1/ głoszeniu kazań i katechez dla dorosłych w czwartą niedzielę (w Bajerzu),

2/ założeniu kół katechetycznych w Bydgoszczy i Toruniu, m.in. aby umożliwić kontakt wiernych z kapłanem; chodzi także o tych wiernych, którzy nie mogą regularnie uczestniczyć w nabożeństwach w Bajerzu; koła będą miały spotkania w czwarty piątek i czwartą sobotę miesiąca,

3/ osobistym odwiedzaniu wiernych celem umocnienia ich w tradycyjnej wierze;

4/ rozpoczęciu działań mających na celu ewentualne otwarcie kaplicy w Toruniu lub Bydgoszczy, a także znalezienie terenu na ewentualną budowę skromnej świątyni etc.

Informuję również, że od drugiej połowy sierpnia br. Ks. Ivo Ounpuu, Estończyk dobrze władający językiem polskim, przyjedzie na rok do Polski w celu wsparcia apostolatu w trzech kaplicach, a mianowicie w: Łodzi, Olsztynie i w Bajerzu.

Ks. Edward Wesołek, nasz czcigodny senior, kontynuuje swoją posługę duszpasterską w Bajerzu jak dotychczas.

Mam nadzieję, że wprowadzane zmiany będą owocowały większą chwałą Bożą i dobrem dusz.
Serdecznie pozdrawiam Was i Wasze Rodziny,
oddany Wam w Niepokalanej,

Warszawa, 28 czerwca 2020
Ks. Karol Stehlin

Uroczystość Najświętszego Serca – 19 czerwca 2020

W kaplicy w Bajerzu – w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca 2020:
– o godz. 18:00 – nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu,
– o godz. 19:00 – Msza św.

Przypominamy też, że w niedziele, ponownie i do odwołania, odprawiana będzie dodatkowa Msza św. o godz. 7:00